Vastgoedbeleggers sluiten een overbruggingskrediet af bij Mogelijk

Heeft u een korte termijn financiering nodig voor uw zakelijk vastgoed? Bijvoorbeeld bij aankoop en doorverkoop of bij verbouwing en transformaties van vastgoed? Sluit dan een overbruggingskrediet af bij Mogelijk. Een overbruggingskrediet voor vastgoed geeft u tijd en ruimte die u nodig heeft voor uw onderneming.

Wat is een overbruggingskrediet?

Een overbruggingskrediet is een kortlopende hypothecaire lening. Het zakelijk vastgoed dient, net als bij de Ondernemershypotheek, als onderpand. De looptijd varieert van enkele maanden tot maximaal 2 jaar. U kunt het gebruiken als overbrugging tot u een andere financiering heeft geregeld. Of wanneer bijvoorbeeld de opbrengst uit uw ene vastgoedproject nog niet is gerealiseerd en u al wel investeringen wilt doen in de volgende.

Doe de quickscan

Aantal gefinancierde objecten:
Bezoekers op de site: actieve bezoekers
Totaal gefinancierd: € 

De voordelen van een overbruggingsfinanciering bij Mogelijk

Mogelijk denkt graag met u mee. Met ruime kennis van de vastgoedmarkt en van vastgoedfinanciering. Bij een overbruggingskrediet schakelen we nóg sneller dan u al van ons gewend bent. Binnen een dag kent u de mogelijkheden en heeft u een voorlopige offerte voor uw overbruggingsfinanciering met scherpe voorwaarden.  

 • Betaalbare rente
 • Boetevrij aflossen
 • Bet of zonder intermediair welkom

Hoe vraag ik een overbruggingskrediet aan?

De snelste route naar een overbruggingskrediet is het aanvragen van een quickscan. Mogelijk doet een korte beoordeling op het te financieren vastgoed. Gekeken wordt onder andere naar kwaliteit, alternatieve aanwendbaarheid, ligging, zakelijkheid en de waarde van de leensom in verhouding tot de waarde van het object. De aanvrager hoort of en welke leensom haalbaar is op het te financieren object. Dit gebeurt per e-mail. 

Is er sprake van een haalbare leensom, dan ontvangt de aanvrager direct een mail met het verzoek stukken aan te leveren zoals de meeste recente jaarrekening, IB-aangifte en WOZ-beschikking.

Mogelijk beoordeelt de financiële positie van de aanvrager. We nodigen de aanvrager uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. 

Dit is een vast onderdeel van ons offertetraject, we vinden het belangrijk om de aanvrager te kennen en uit te leggen wie Mogelijk is. Verloopt deze kennismaking voor beide partijen positief, dan brengt Mogelijk direct een offerte uit. De inhoud van de offerte wordt meteen tijdens het gesprek doorgenomen. Na ondertekening van de offerte stellen we een informatiememorandum (ook wel investeringsaanbieding) op met de relevante gegevens over het object en de aanvrager. 

Iedere dinsdag om 9 uur worden nieuwe informatiememoranda gepubliceerd op de website van Mogelijk zodat het netwerk van investeerders hier kennis van kunnen nemen. Investeerders kunnen vanaf 11 uur direct via de website een investeringsaanbieding claimen. Als dit gebeurt, dan wordt er een afspraak ingepland bij de notaris waarna de akte zal passeren.

Zo sluit je een overbruggingskrediet voor vastgoed af
 • Quickscan Dien uw financieringsaanvraag in via de website, per mail of telefonisch. Geef daarbij aan dat het om een overbruggingsfinanciering gaat.
 • Uitsluitsel haalbaarheid U hoort of wij een overbruggingskrediet voor uw object kunnen verstrekken.
 • Persoonlijk gesprek en offerte We ontvangen u op kantoor, u krijgt de offerte die u indien gewenst direct kunt tekenen.
 • Publicatie financieringsaanvraag op website Mogelijk Elke dinsdag om 9.00 uur zitten investeerders klaar om uw pand te financieren.
 • Eén investeerder gaat u financieren De notaris maakt de stukken op, u krijgt een uitnodiging om de akte te tekenen.
 • Gefeliciteerd! De financiering is een feit. U kunt door met ondernemen!
Welke gegevens heb ik nodig voor de aanvraag van een overbruggingslening?

Voor de aanvraag van een overbruggingslening hebben we een aantal gegevens van u nodig. Locatie en waarde van het pand en de gewenste leensom zijn het belangrijkste. Uiteraard is ook de voorziene looptijd van de overbruggingslening van belang.

Veelgestelde vragen
Wat is een zakelijk overbruggingskrediet?

Een overbruggingskrediet is een kortlopende lening voor aankoop, herfinanciering of verbouwing van zakelijk vastgoed.

Wat zijn de kosten voor een overbruggingskrediet bij Mogelijk?

Indien de overbruggingshypotheek tot stand komt brengt Mogelijk Vastgoedfinancieringen eenmalig 2,95% afsluitprovisie in rekening over het financieringsbedrag, met een minimum van € 1.950,-. En een maandelijks bedrag voor administratiekosten van 0,375% op jaarbasis over het initiële financieringsbedrag. De afsluitprovisie wordt voldaan via de notaris bij het passeren van de hypotheekakte. De administratiekosten worden maandelijks voldaan, tegelijkertijd met de betaling van rente en aflossing.

Voor wie is de overbruggingshypotheek van Mogelijk?

De overbruggingshypotheek van Mogelijk is voor iedereen die een kortlopende lening nodig heeft voor bijvoorbeeld transformaties, nieuwbouw of overbruggingen. Mogelijk verstrekt overbruggingshypotheken aan o.a.

 • Projectontwikkelaars

 • Ondernemers

 • Vastgoedprofessionals

 • Vastgoedbeleggers

HomeOverbruggingsfinanciering