Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Wat is overdrachtsbelasting?

Als u in Nederland een stuk grond of een pand koopt, betaalt u overdrachtsbelasting. U betaalt ook overdrachtsbelasting over rechten op onroerende zaken, zoals erfpachtrecht en over aandelen die u koopt of krijgt van een bv of nv waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan. Dit is de belasting over de waarde van de onroerende zaak in het economisch verkeer.

Wat is de hoogte van overdrachtsbelasting voor beleggers?

Waarschuwing: deze wetten en tarieven kunnen jaarlijks veranderen 

Er bestaan sinds 1 januari 2021 twee tarieven voor overdrachtsbelasting: 2% voor woningen voor eigen gebruik en 8% voor zakelijk vastgoed en woningen voor de verhuur. Daarnaast is er in 2021 een vrijstelling van overdrachtsbelasting ingesteld voor starters op de woningmarkt voor woningen voor eigen gebruik. 

Dus of u nu een zakelijk bedrijfspand koopt of belegt in een woning voor de verhuur; de overdrachtsbelasting bedraagt sinds 2021 8%. Deze wordt berekend over de koopsom plus de lasten die u aan de verkoper betaalde toen u de onroerende zaak kocht (bijvoorbeeld kosten bij een veiling).

Indien een onroerende zaak binnen 6 maanden opnieuw van eigenaar wisselt, kunnen er andere regels gelden. De Belastingdienst schrijft hierover het volgende:

Als u eigenaar wordt van een onroerende zaak binnen 6 maanden nadat de verkoper daarvan eigenaar werd, betaalt u minder belasting. De verkoper moet in dat geval een particulier zijn of een ondernemer die geen met btw belaste prestaties verricht. De verkoper daarentegen krijgt geen geld van ons terug. Het kan zijn dat de verkoper met u afspreekt dat u de door hem betaalde overdrachtsbelasting aan hem vergoedt. Dan zien wij die vergoeding als deel van de koopsom. Dit betekent dat u ook over de vergoeding overdrachtsbelasting betaalt.

Koopt u een woning waarover de verkoper 2% overdrachtsbelasting betaalde? En moet u zelf 8% overdrachtsbelasting betalen? Dan wordt de door de verkoper betaalde overdrachtsbelasting op uw overdrachtsbelasting in mindering gebracht.” 

Bron: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/overdrachtsbelasting/over_welk_bedrag_betaalt_u_overdrachtsbelasting/u_wordt_eigenaar_van_een_onroerende_zaak

Een dergelijke transactie kan worden vormgegeven in een ABC-akte

Belangrijk: u zult zelfstandig fiscaal advies willen inwinnen om uw specifieke situatie onder de meest recente wet- en regelgeving in kaart te brengen.