Het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds

Fondsbeleggen bij Mogelijk

Vanuit het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds worden diverse zakelijke panden van ondernemers gefinancierd. Op dit moment zijn we bezig met het werven van beleggers voor fonds ll. U ontvangt een aantrekkelijk geprognosticeerd rendement van 5% voor vijf jaar vast. Bent u op zoek naar diversiteit, spreiding, gemak, ontzorging én een stabiel rendement, dan is fondsbeleggen in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds een interessante mogelijkheid voor u om uw vermogen te laten renderen. 

Meld u nu aan voor Fonds II

U kunt zich aanmelden en direct de gewenste inleg aangeven. In de loop van september komen we bij u in de lucht om een aantal documenten bij u op te vragen om de registratie compleet te maken.
In september en oktober organiseren wij een aantal kennisessies over het fonds. U bent van harte welkom. Bekijk de data en locaties.

Direct aanmelden

 

Voordelen van fondsbeleggen bij Mogelijk

Met een belegging in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds kiest u voor gemak, stabiliteit en zekerheid. U zet uw belegging voor een vaste periode vast en heeft er geen omkijken meer naar. Uw naam staat in dit geval niet op de akte, maar het fonds heeft het recht op eerste hypotheek. Het fonds heeft een aantrekkelijk geprognosticeerd rendement (5%). Uw rendement ontvangt u elke maand op uw rekening. Presteert het fonds boven verwachting, dan krijgt u aan het eind van de looptijd een extra winstuitkering.

Belegging voor vaste periode
Belegging voor vaste periode
Aantrekkelijk rendement
Aantrekkelijk rendement
1e recht op hypotheek op gehele portefeuille
1e recht op hypotheek op gehele portefeuille
Vastgoed als veilig onderpand
Vastgoed als veilig onderpand

Mogelijk on Tour: Kom naar onze kennissessie 

Als u wilt, maken we een afspraak met u om het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds nader toe te lichten en uw eventuele vragen te beantwoorden. U bent ook van harte welkom op een van onze kennissessies (Rotterdam, Zwolle, Eindhoven of Breukelen).

 Kennissessie Afspraak maken 

Aanmelden voor het fonds

U kunt u zich aanmelden voor ons tweede fonds. Vanaf 17 september kunnen we de registratie compleet gaan maken.. Wij hebben dan een aantal documenten van u nodig. Denk hierbij aan het aanleveren van legitimatie, bankgegevens en een aantal formulieren t.a.v. bijvoorbeeld het herkomst vermogen.

Aanmelden Download brochure

Zo werkt fondsbeleggen bij Mogelijk

Beleggen in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds kan heel makkelijk. U registreert zich en geeft aan hoeveel u wilt inleggen. Beleggen kan vanaf € 100.000,-. U wordt vanaf dat moment onderdeel van een groep fondsbeleggers. U krijgt van de fondsmanager van Mogelijk een datum waarop u uw gelden kunt overboeken. Vanaf dat moment gaat u rendement ontvangen.

Het succes van Fonds l maakt dat we nu doorpakken met een volgend fonds. We kunnen ook een hoger geprognosticeerd rendement aanbieden, 5% voor vijf jaar vast. De nieuwe financieringslijn blijkt een aantrekkelijke propositie voor onze bestaande investeerders én voor nieuwe.
Antoinette Wagenbuur
Antoinette Wagenbuur
Relatiemanager fondsbeleggers

Mogelijk maakt investeren veilig en makkelijk

Vindt u kapitaalbehoud en zekerheid belangrijker dan een maximaal rendement met te veel risico’s? Maar heeft u geen behoefte aan een één-op-één financiering met de dynamiek die daarbij komt kijken? Wilt u meer gemak, spreiding en diversiteit en zet u liever uw gelden gedurende langere tijd vast? Kies dan voor beleggen in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds. Beleggen kan vanaf € 100.000,-. Wilt u weten hoe het fonds tot stand is gekomen, wat de voorwaarden zijn en wat de structuur is van het fonds? Bekijk hieronder de video.

 

Alles over het fonds
Alles over het fonds
De route naar een stabiel rendement
 • Inleg aangeven U geeft aan welk bedrag u wilt inleggen  (vanaf € 100.000,-).
 • Identificatie Wij vragen u om identificatie binnen een beveiligde omgeving.
 • Controle en acceptatie Wanneer uw gegevens zijn gecontroleerd en akkoord bevonden, krijgt u bericht dat u onderdeel bent van de groep fondsbeleggers.
 • Planning U krijgt een mail van ons met informatie over wanneer u uw inleg kunt overboeken.
 • Gelden storten U stort uw inleg op de fondsrekening.
 • Rendement ontvangen U ontvangt maandelijks uw rendement op uw rekening.
Fondsbeleggen via Mogelijk is bij uitstek geschikt voor behoudende beleggers die hun geld voor langere tijd tegen een aantrekkelijk rendement willen wegzetten. Mogelijk ontzorgt maximaal; na het storten van uw inleg heeft u er geen omkijken meer naar. Wij beoordelen de hypotheekaanvragen namens het fonds en zorgen dat u per maand uw rendement ontvangt.
Dirk Jan van der Hoeden
Dirk Jan van der Hoeden
Directeur en fondsmanager
Wat maakt dit fonds anders dan een vastgoedfonds?

Het fonds biedt een lager rendement dan een gemiddeld vastgoedfonds maar naar verwachting wel meer stabiliteit en zekerheid over het verwachte rendement. Dat komt omdat het fonds geen vastgoed bezit maar enkel gevuld is met zakelijke hypotheken. Het rendement van het fonds is hierdoor niet (mede) afhankelijk van de waardestijging van het onderliggende vastgoed. Dat maakt beleggen in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds een stabiele manier van fondsbeleggen.

Wat is de structuur van het fonds?

Het fonds is gestructureerd als een fonds voor Gemene Rekening (FGR). Mogelijk Fondsenbeheer B.V. treedt op als ‘beheerder’ van het fonds. Stichting Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds is de ‘bewaarder’ van het fonds. Het fondsmanagement valt onder de verantwoordelijkheid van fondsmanager Dirk Jan van der Hoeden, met ondersteuning van accountant Grant Thornton en met Van Doorne advocaten als fiscaal en juridisch adviseur.

Ook een optie: één-op-één financieren

Bent u een actieve investeerder die graag zelf aan het roer staat en zelf de investeringsaanbieding wil kiezen die bij u past? Of vindt u het belangrijk dat u uw geld ieder moment weer liquide kunt maken? Dan is de één-op-één financiering van De Ondernemershypotheek een goede optie voor u. Met 5% - 6,5% rendement per jaar en investeringen vanaf € 50,000,-.

Meer over één-op-één financieren

Mogelijk on Tour: Kom naar onze kennissessie 

Als u wilt, maken we een afspraak met u om het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds nader toe te lichten en uw eventuele vragen te beantwoorden. U bent ook van harte welkom op een van onze kennissessies (Rotterdam, Zwolle, Eindhoven of Breukelen).

 Kennissessie Afspraak maken 

Aanmelden voor het fonds

U kunt u zich aanmelden voor ons tweede fonds. Vanaf 17 september kunnen we de registratie compleet gaan maken.. Wij hebben dan een aantal documenten van u nodig. Denk hierbij aan het aanleveren van legitimatie, bankgegevens en een aantal formulieren t.a.v. bijvoorbeeld het herkomst vermogen.

Aanmelden Download brochure

Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds I; de resultaten

In maart 2022 introduceerde Mogelijk het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds I. In dit fonds legden 85 investeerders geld in waarmee 25 zakelijke hypotheken zijn gefinancierd. De resultaten in het kort:

 • 85 beleggers, 25 objecten gefinancierd
 • Gemiddeld investeringsbedrag: € 225.000,-
 • Geprognosticeerd rendement: 4,5%, behaald rendement: ruim 5%
 • Gemiddelde LTV 60,9%
 • Binnen 6 weken na sluiting fonds alle zakelijke hypotheken gefinancierd
Veelgestelde vragen
Wat is SFDR en hoe valt MZHF binnen deze regelgeving?

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Op grond van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) gelden er verplichtingen voor de Mogelijk Fondsenbeheer B.V. (de "Beheerder") met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector. SFDR beoogt de informatieverstrekking aan eindbeleggers, over de effecten op duurzaamheid door het beleggingsbeleid en de beleggingsbeslissingen door financiële marktpartijen, te verbeteren.

Een "duurzaamheidsrisico" is volgens artikel 2 van SFDR een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Op dit moment maakt duurzaamheid echter nog geen onderdeel uit van het bedrijfsmodel van de Beheerder. Duurzaamheidsrisico’s worden niet meegenomen in het beleid omtrent beloning van werknemers en worden ook nog niet geïntegreerd in de beleggingsbeslissingsprocedure. De Beheerder verklaart tot slot hierbij dat hij ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking neemt, en niet voornemens is dit te doen, aangezien de Leningnemer beter in staat is en meer gebaat is bij het nemen van de relevante duurzaamheidsbeslissingen met betrekking tot zijn object.

 

Wat zijn de inkomsten voor het fonds?

Naast de eenmalige instapvergoeding van 0,25% en de ingehouden 0,25% beheervergoeding ontvangt Mogelijk Fondsenbeheer B.V. van de geldnemer 0,375% voor administratiekosten alsmede afsluitprovisie over de leensom. Daarnaast heeft Mogelijk Fondsenbeheer B.V. recht op 20% van de jaarlijkse ‘overprestatie’ wanneer het fonds een hoger netto rendement over de leensommen behaalt dan 5% per jaar (na aftrek kosten). De fondsbeleggers ontvangen 100% van de winst van het fonds totdat het jaarlijkse rendement van 5% is bereikt. Daarna deelt de beheerder voor 20% mee in de winst.

Wat zijn de kosten voor beleggen in fonds ll?

De instapvergoeding voor het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds ll is voor beleggers eenmalig 0,25% van de inleg. De fondsbeheerder (Mogelijk Fondsenbeheer B.V.) brengt daarnaast jaarlijks 0,25% van de inleg in rekening bij de belegger als beheervergoeding. Dit percentage is reeds verrekend in het geprognosticeerd rendement van 5% per jaar.  Alle overige operationele kosten worden gedragen door de beheerder.

 

Wat is het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds?

Het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds biedt beleggers de mogelijkheid om vanaf € 100.000,- te participeren in een fonds met zakelijke hypotheken. Deze zakelijke hypotheken worden verstrekt aan kredietwaardige ondernemers in Nederland. Het fonds financiert uitsluitend hoogwaardig, kwalitatief vastgoed en biedt een stabiel en aantrekkelijk rendement.  Vanuit het fonds worden objecten tot 65% van de waarde (LTV) gefinancierd. Presteert het fonds goed, dan kunnen de participanten een extra slotdividend ontvangen aan het eind van het jaar. Op de gefinancierde panden rust het eerste recht van hypotheek en Mogelijk sluit voor alle gefinancierde objecten een secundaire opstalverzekering af. Dit biedt u als investeerder extra zekerheden.

Wat is het fondsrendement?

Het geprognoticeerde rendement  van het eerste fonds bedroeg 4,5% per jaar. Voor drie jaar vast. Voor het tweede fonds is dit 5% voor vijf jaar vast.

Omdat debiteuren niet eerder geheel of gedeeltelijk mogen aflossen, zullen geen gaten in het rendement ontstaan. U ontvangt iedere maand uw rendement op uw rekening. Presteert het fonds erg goed, dan volgt een extra winstuitkering na afloop van het jaar.

Wat is de minimale inleg?

De minimale inleg is bij aanvang van het fonds € 100.000,- en uw belegging staat voor een vaste periode vast (voor Fonds ll is dat vijf jaar).

Wat voor panden worden gefinancierd door het fonds?

Het fonds financiert hoogwaardig zakelijk vastgoed, met name kantoren en bedrijfspanden. Winkels en supermarkten, horeca, gemengd gebruik, transformatie en projectfinanciering met hogere leensommen (richtlijn vanaf € 500.000,-). De maximale LTV is 65%. Een ondernemer brengt dus minimaal 35% eigen middelen in.

Wat voor ondernemers worden gefinancierd door het fonds?

Ondernemers die in aanmerking komen voor financiering door het fonds, dienen aan een aantal strikte voorwaarden te voldoen. Er is voor hen in het fonds minder flexibiliteit dan bij de één-op-één financiering en boetevrije extra aflossingen zijn niet mogelijk. Eventuele aflossingen door verkoop van een pand, zullen door het fonds worden geherinvesteerd in nieuwe leningen. Dit geeft de fondsbelegger meer stabiliteit in het rendement.

Wat maakt investeren in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds anders dan beleggen in een vastgoedfonds?

Een vastgoedfonds bezit vastgoed. In de rendementsberekening van een vastgoedfonds zit ook de beoogde waardevermeerdering van het vastgoed. Die waardestijging is onzeker. Het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds is anders. Het fonds biedt een lager rendement dan een gemiddeld vastgoedfonds maar naar verwachting wel meer stabiliteit en zekerheid over het verwachte rendement. Dat komt omdat het fonds geen vastgoed bezit maar enkel gevuld is met zakelijke hypotheken. Het rendement van het fonds is hierdoor niet (mede) afhankelijk van de waardestijging van het onderliggende vastgoed. Dat maakt beleggen in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds een stabiele manier van fondsbeleggen.

Kent Mogelijk nog andere investeringsmogelijkheden?

Bij Mogelijk kunt u op twee manieren investeren in vastgoedfinancieringen. Naast investeren via het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds kunt u ook kiezen voor één-op-één financiering van ondernemershypotheken. Deze vorm is geschikt voor de meer actieve investeerder die graag zelf zijn of haar investeringsaanbieding uitkiest en/of wie zijn/haar geld snel weer liquide wil kunnen maken. Met 5% - 6,5% rendement per jaar en investeringen vanaf € 50,000,-.

HomeInvesterenFondsbeleggen

Mogen we nog even uw aandacht?

We willen u graag het volgende aanbieden: