Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Beleggen in een gespreide portefeuille

Wilt u zoveel mogelijk zekerheden en vindt u dit belangrijker dan maximaal rendement met veel risico, dan past u bij Mogelijk. U belegt in de zakelijke hypotheken van ondernemers met het vastgoed als onderpand. Mogelijk Fondsenbeheer selecteert en beoordeelt het vastgoed en zorgt voor een gespreide portefeuille. Dat gaat over de ligging, het type vastgoed en ook het type ondernemer en de hoogte van de leensom ten opzichte van de waarde van het vastgoed (LTV). 

Stevige zekerheden voor u als belegger

Het recht van eerste hypotheek

Op uw investering of belegging rust het eerste recht van hypotheek. Hier wordt gebruik van gemaakt als de geldnemer niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Als het tot executie komt, wordt uit de opbrengst de leensom aan het fonds als eerste terugbetaald, nog voordat bijvoorbeeld de Belastingdienst aan de beurt is.

De debiteur tekent in privé mee

De debiteur tekent bij het aangaan van de lening altijd ‘in privé’ mee. Ook als de financiering plaatsvindt in de bv, tekent de debiteur in privé mee. Dit geeft u extra zekerheid. Bovendien wordt hiermee betrokkenheid van de debiteur nog extra vergroot.

Eigen inbreng van de debiteur

Mogelijk vraagt van debiteuren een substantieel deel aan eigen inbreng. Hoe hoger de eigen inbreng, hoe lager de lening ten opzichte van de waarde van het onderpand. Hierdoor is er meer zekerheid dat de leensom kan worden terugbetaald uit de opbrengst van de verkoop van het onderpand.

Secundaire opstalverzekering

Blijkt er geen opstalverzekering te rusten op het onderpand en het onderpand gaat verloren, dan is de opstal verzekerd door een secundaire opstalverzekering vanuit Mogelijk. Hoewel de kans zeer klein is dat een object verloren gaat, bieden we wel deze zekerheid.

Spreiding als belangrijkste zekerheid

U hoeft niet te kiezen welk pand u wilt financieren. Het fonds zorgt voor een goede spreiding qua type vastgoed, regio’s en type debiteur. Deze spreiding zorgt nog voor extra zekerheid. Mocht er onverhoopt een probleem ontstaan met een van de objecten of debiteuren, dan zorgt de spreiding dat de impact op het fonds minimaal is.