Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Wat is kapitaalmarktrente?

De rentemarkt wordt vaak opgedeeld in de geldmarkt (geldmarktrente) en de kapitaalmarkt (kapitaalmarktrente). De kapitaalmarktrente is hierin de rente die wordt geheven op langlopende leningen met een looptijd vanaf twee jaar. De meeste hypotheken lopen langer dan 2 jaar en vallen dus onder de kapitaalmarktrente.

Wat is de verwachting van de kapitaalmarktrente?

De kapitaalmarktrente is een belangrijke graadmeter voor de hypotheekrente van de lange rentevaste periodes, bijvoorbeeld 10 jaar vast. De kapitaalmarktrente gebruiken we voor de hypotheekrente verwachting.

De kapitaalmarktrente is prijs die op de kapitaalmarkt tot stand komt door vraag en aanbod. Factoren als inflatie, monetair beleid en internationale ontwikkelingen zijn van invloed op de kapitaalmarktrente. Hoewel het moeilijk is deze ontwikkeling te voorspellen, zijn experts die zich daaraan wagen. Raadpleeg hiervoor de vakbladen.