Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Wat is erfpacht?

In de meeste gevallen staat een woning of zakelijk vastgoed op eigen grond. Men verwerft bij koop de eigendom van het pand (de opstal) én de grond. Maar het komt ook voor dat de grond in eigendom blijft van een ander. Bijvoorbeeld van de gemeente of van een partij als Staatsbosbeheer. In dat geval is de eigendom van het onroerend goed losgekoppeld van de eigendom van de daaronder gelegen grond spreken we over erfpacht en betaalt u de eigenaar een vergoeding voor het gebruik van de grond.

Wat is erfpacht canon?

Staat een pand op erfpachtgrond, dan betaalt u een vergoeding voor het gebruik van deze grond. Dit noemen we erfpachtcanon. In feite is erfpachtcanon dus een soort huur. De reden hiervoor is dat de eigenaar invloed wenst te houden op het gebruik van de grond en hij hieraan voorwaarden kan verbinden.

Erfpachtcanon betaalt u naast uw hypotheeklasten. Bij het beoordelen van uw hypotheekaanvraag wordt ook rekening gehouden met deze financiële verplichting. Mogelijk let bij de beslissing om de aankoop van een erfpachtrecht al dan niet te financieren op de volgende punten:

  • de hoogte van de erfpachtcanon;
  • de inhoud van de erfpachtvoorwaarden (beperkingen in het gebruik);
  • wie de grondeigenaar is;
  • duur van het erfpachtrecht (onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd)

Afkopen of vastzetten van erfpacht

In een aantal gevallen ontvangen de erfpachters een voorstel voor afkoop van de erfpacht van een gemeente. Die mogelijkheden en voorwaarden verschillen per gemeente. Ook kan sommige gevallen de erfpacht canon in hoogte worden vastgezet. Hierna volgt een zeer algemeen overzicht van uw opties indien dit aan de orde is, aan dit algemeen overzicht kunnen geen rechten worden ontleend:

Optie afkopen erfpacht: voordelen en nadelen

U betaalt in dit scenario eenmalig een afkoopsom aan de eigenaar van de grond.