Fonds 10 nog geopend tot en met 12 juli. Lees hier meer of meld u direct aan
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Wat houdt WOZ-waarde in?

WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. In die wet is vastgelegd dat gemeenten jaarlijks de waarde van onroerende zaken vaststellen. De WOZ-waarde van een pand is is de geschatte marktwaarde op 1 januari van het vorig jaar en wordt gebruikt om de hoogte van belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendezaakbelasting.

Daarnaast vormt deze waarde een belangrijk onderdeel van de waardebepaling van het pand door Mogelijk, hetgeen van invloed is op de maximale leensom en de hoogte van de rente.

U kunt de WOZ waarde van woningen zelfstandig opvragen via deze link: https://www.wozwaardeloket.nl/

Waar kan ik de WOZ-waarde van mijn bedrijfspand opvragen?

Eenmaal per jaar ontvangt u een WOZ-beschikking waarop de WOZ-waarde van uw pand is vermeld. Heeft u deze (nog) niet ontvangen of wilt u voor aankoop de WOZ-waarde van een pand weten, dan kunt u deze bij de gemeente opvragen.

Ook kunt u bij de gemeente een taxatieverslag opvragen. Dit taxatieverslag bevat de onderbouwing van de vastgestelde WOZ-waarde.

Waardebepaling bedrijfspand

Om de waarde van een bedrijfspand te bepalen, gebruikt de gemeente de zogeheten huurwaardekapitalisatiemethode. Hierbij spelen de overeengekomen huur- en verkoopcijfers van het pand een rol.

Twijfelt u of de vastgestelde WOZ-waarde wel juist is dan is? Dan is het verstandig om een inhoudelijk bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking te zijn ingediend.