Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Lees de kleine lettertjes

Dit artikel verscheen eerder in onze FD Bijlage.

Ondernemers die financiering nodig hebben, komen de laatste jaren op steeds meer manieren aan hun trekken. Non-bancaire kredietverstrekking heeft een grote vlucht genomen. En: door die vlucht is de markt inmiddels zo goed als volwassen te noemen.

De tijd was al langer rijp voor een grotere rol van serieuze kredietverstrekkers naast de grootbanken. Dergelijke partijen bieden bovendien vaak meer maatwerk en vooral véél meer snelheid, zodat je als ondernemer sneller financiële armslag hebt. Ondernemers zien dat, en durven deze vormen van kredietverstrekking inmiddels serieus te nemen. De term ‘alternatieve’ financiering – die suggereert dat een andere vorm de standaard is – doet onrecht aan deze markt. De nieuwe realiteit is dat we een financieringsmarkt hebben die meer keuze biedt dan ooit. Met allerlei verschillende proposities, elk met hun eigen kenmerken.

Een van de grote voordelen van de non-bancaire financiers is hun snelheid. Deze partijen kunnen met moderne technieken en big data risk assessment snel een aanvraag wegen. Ondernemers doen daar hun voordeel mee, en ook banken leren ervan. Waar die in de beginfase soms met argusogen naar de markt keken, zie je dat ze nu zelf fintech-kredietaanbieders in het leven roepen of inlijven om een rol te spelen in de markt.

Hierdoor heb je als ondernemer naast de klassieke bankfinanciering nu meer kredietopties dan ooit. Zo is leasing van bedrijfsmiddelen nog altijd heel populair – na auto’s en kostbare productiemachines of hightech copiers worden ook activa met lagere waarde steeds vaker geleased – zoals de toonbank van de slager of de ijskast van de bakker.

Andere populaire vormen zijn factoring en bijvoorbeeld crowdfunding, dat dankzij nieuwe Europese regelgeving inmiddels ook een volwassen status heeft bereikt. En dan zijn er nog al die andere vormen – van financiering bij familie en vrienden tot kredietunies, direct lending, private debt funds en mkb-beurzen.
Met zoveel keuze kun je als ondernemer krediet op maat krijgen. Daar zit meteen ook de grootste uitdaging. Al die verschillende vormen hebben hun eigen mogelijkheden en achterliggende verdienmodellen, en daardoor hun eigen tariefstelling en spelregels. Waar je vroeger van alle banken globaal dezelfde werkwijze mocht verwachten, begin je bij nieuwe vormen van kredietverstrekking aan een spel waarvan je de regels nog niet automatisch kent of logisch vindt. Die kunnen per aanbieder verschillen en zijn vaak nét even anders dan je bij de bank gewend was.

Precies dáár zit de crux. De kunst bij het aangaan van zulke "nieuwe" kredieten is om te zorgen dat je goed weet wat voor deal je aangaat, en tegen welke voorwaarden. Want niet alleen de rentebedragen zijn anders dan bij de bank, maar dat geldt mogelijk ook voor de spelregels rond looptijd, voorwaarden en opeisbaarheid, die weer invloed kunnen hebben op je mogelijkheden om ook bij andere financiers te lenen. Kun je bijvoorbeeld tussentijds aflossen? Hoelang zit je vast aan een product? Wat is de looptijd? Is tussentijdse aanpassing mogelijk? Wat gebeurt er als je onverhoopt tijdelijk even niet kunt betalen? Mag je ook met andere financiers werken? Mag je activa verkopen zonder vooroverleg, of andere bestuurders benoemen?

De bottomline: verdiep je goed. Lees voorwaarden aandachtig. Stel kritische vragen. Bespreek denkbare scenario’s. En vooral: laat je adviseur zo nodig goed meekijken. Niks nieuws eigenlijk. Gewoon scherp ondernemerschap.