Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Investeren in groene bedrijfspanden loont

Overstromingen, droogte, hagelstenen als tennisballen, bosbranden, mislukte oogsten en een toename van vluchtelingenstromen. Het hangt allemaal samen met klimaatverandering en het is inmiddels een reële dreiging die, naast het veroorzaken van veel leed, ook de economie en de bedrijfsactiviteiten kan ontwrichten. “Gelukkig zien we steeds meer positieve initiatieven van ondernemers die willen verduurzamen. En dat is noodzakelijk voor het milieu en levert vaak kostenbesparingen op. Prettig is ook dat er partijen zijn als Mogelijk die verduurzamingsinitiatieven van ondernemers financieren”, vertelt innovatiemanager Willem van Strien.

Willem is werkzaam bij SGS, het grootste onafhankelijke testing-, inspectie- en certificeringsbedrijf ter wereld. “Wij houden ons bezig met het keuren van processen, producten en gebouwen. We hebben in Nederland via SGS Search veel ervaring in de vastgoedsector. Wij brengen onder andere in kaart of genomen verduurzamingsmaatregelen ook daadwerkelijk het gewenste effect opleveren en daarmee voldoen aan de gestelde richtlijnen.”

Verlies insectenpopulatie

“Eerlijk gezegd maak ik mij behoorlijk zorgen over de toekomst van de wereld. Onderzoeken tonen aan dat onze natuur niet happy is. Wij zijn in Nederland in de afgelopen dertig jaar waarschijnlijk tachtig procent van onze insectenbiomassa verloren. En dat heeft grote gevolgen. Insecten spelen een cruciale rol in ecosystemen als bestuivers van planten en als voedselbron voor talloze andere dieren. Het verlies van insectenbiomassa leidt tot verstoring van de voedselketen en brengt ecosystemen uit balans. Insecten spelen ook een rol bij het reguleren van ziekteverwekkers, zoals muggen die ziekten zoals malaria verspreiden. Een afname van insectenpopulaties kan invloed hebben op de verspreiding van ziekten en leiden tot plagen.”

Voordelen verduurzaming

“In een tijd waarin duurzaamheid steeds meer centraal staat, is het voor ondernemers van cruciaal belang om niet alleen te denken aan winst, maar ook aan de impact die hun bedrijfsactiviteiten hebben op het milieu en de samenleving. Een duurzame bedrijfsvoering gaat verder dan alleen ethisch handelen; het biedt aanzienlijke voordelen voor zowel het bedrijf als de maatschappij als geheel”, vervolgt Willem.

Klimaatbestendig & natuurinclusief

Door te investeren in duurzame initiatieven zoals zonnepanelen, natuurlijke beplanting, warmtepompen, circulaire- en biobased materialen en groene gevels of daken, kunnen ondernemers hun bedrijfspanden en omgeving klimaatbestendiger maken. Dit verkleint niet alleen het risico op schade door extreme weersomstandigheden voor het pand zelf (denk aan wateroverlast of hittestress) maar ook voor de hele wereld (natuurinclusief of klimaatneutraal). Vaak zorgen klimaatbestendige maatregelen tegelijk voor een lagere uitstoot van CO2 en het verhogen van de biodiversiteit. Wanneer klimaatbestendige maatregelen vroegtijdig worden meegenomen in het ontwerp, kan het zelfs kostenbesparend zijn. Willem: “Een voorbeeld is het aanleggen van groene gevels of daken. Dit werkt isolerend in de winter en verkoelend in de zomer. Ook biedt het bescherming tegen hagel en buffert het tegen wateroverlast of extreme droogte. Deze effecten zijn redelijk goed te berekenen of te testen. Ook bevorderen groene gevels en daken de biodiversiteit. Dit effect was tot niet zo lang geleden lastig te meten, maar dit gat proberen we met onze InsectScan nu ook te dichten.”


Directeur van Mogelijk Folkert Eggink beaamt: “Steeds meer ondernemers willen verduurzamen, zeker na het stijgen van de energieprijzen. Ook wordt invloed van het klimaat steeds meer een onderwerp voor ondernemers.  Hoe houd je je pand koel in de zomer en warm in de winter? De vraag naar oplossingen en naar het financieren ervan groeit. Dit zien wij terug in de financieringsaanvragen waarbij wij bijvoorbeeld met een tweede leningdeel of het herfinancieren van het pand de verduurzamingsinitiatieven kunnen financieren.”

Wetgeving en kostenbesparing

Ook overheden leggen steeds strengere regels op het gebied van duurzaamheid op en dit gaat in Europa razendsnel. Het niet voldoen aan deze regelgeving kan resulteren in vertraging, sancties en juridische complicaties. Willem: “Sta je als ondernemer op het punt om een pand aan te schaffen, dan is dat een heel logisch moment om proactief te investeren in duurzaamheidsmaatregelen, zoals groene daken. Verdiep je in de huidige (en eventueel toekomstige) wetgeving en neem in elk geval de noodzakelijke maatregelen. Bovendien leiden energiebesparende maatregelen tot lagere operationele kosten en klimaatadaptieve maatregelen tot minder kans op schade. Overigens kun je ook impact maken met kleine investeringen zoals beplanting of een insectenhotel op het dak van je pand.” Folkert vervolgt: “Wij vinden het vanuit Mogelijk belangrijk om ondernemers die willen verduurzamen op een toegankelijke manier een financiering hiervoor te bieden. Het enige wat ondernemers hoeven te doen is het invullen van de quickscan op onze site en wij gaan dan na of we kunnen financieren.”

Klimaatmaatregelen als strategisch voordeel

Onderzoek toont aan dat consumenten en zakelijke partners zich steeds bewuster zijn van de milieu-impact van de bedrijven waarmee ze in zee gaan. Willem: “We leven in een tijd waarin zowel consumenten als overheden streven naar duurzaamheid. Ondernemers die nu al proactieve maatregelen nemen, hebben een grotere kans om aansluiting te vinden bij hun klanten én toekomstige wetgeving. Vanuit SGS kunnen wij organisaties helpen om de effecten van genomen initiatieven zichtbaar te maken.” Folkert: “Ik denk dat verduurzaming leidt tot een win-win-win situatie. Het is gunstig voor ondernemers omdat ze een positieve bijdrage leveren aan het milieu, kosten kunnen besparen, het pand meer waard wordt en in geval van verhuur de verhuurbaarheid beter. Bovendien straalt het positief uit op je omgeving en realiseer je een prettige werkomgeving voor je medewerkers. Mocht je meer willen weten wat verduurzaming voor jou kan betekenen? Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor je klaar!”

Meer weten over wat je als ondernemer aan verduurzaming kunt doen? Luister ook eens naar deze podcast over onder meer de populaire trend voor het integreren van zonnepanelen in gevelbeplanting.