Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Bescherming van investeerders en geldnemers voor Mogelijk topprioriteit

Bescherming van investeerders en geldnemers; kortgezegd is dat het doel van de European Crowdfunding Service Providors (ECSP) verordening. Deze verordening reguleert de crowdfundingplatforms in Europa. Hoewel Mogelijk geen crowdfundingplatform is, is deze wet wel van toepassing op de één-op-één financieringslijn van Mogelijk.  “Een goede ontwikkeling”, vindt Daniel Vergne, Manager Risk & Compliance bij Mogelijk. “Het zorgt voor uniformiteit en betere bescherming van de investeerders en draagt bij aan het volwassen worden van de crowdfundingmarkt. Eind dit jaar hebben wij volgens de ECSP-verordening een vergunning nodig en daar zijn we nu met succes mee bezig.”

“Tot nu toe was de crowfundingsmarkt in de hele EU redelijk ongereguleerd”, weet Daniel. “In Nederland kon je je – als je je aan een aantal spelregels hield – eenvoudig aanmelden bij de AFM voor een ontheffing. Om innovatie niet in de weg te staan, is er eerst afgewacht hoe de crowdfundingmarkt zich zou gaan ontwikkelen. Deze Europese verordening is de volgende logische stap.”

Pro- actieve lobby

De sector zelf heeft in Nederland gelobbyd voor meer regelgeving en toezicht. Daniel: “Het klinkt misschien aantrekkelijk om aan weinig regels te hoeven voldoen, maar het biedt ook ruimte voor ‘cowboys’ die het vertrouwen in deze nieuwe markt ernstig kunnen schaden. De sector was al een eind op weg met de AFM toen werd besloten om op Europees niveau regels op te stellen. Gelukkig is de input van de Nederlandse sector wel goed terug te vinden in de regels die nu in de ECSP zijn vastgelegd.”

Vergunningaanvraag

Mogelijk bereidt zich voor op een vergunningaanvraag bij de AFM. “De wet vereist onder andere dat je overal prudent bent en goede maatregelen treft om investeerders te beschermen”, vertelt Daniel. “Dat omarmen wij volledig; we zouden niet anders willen. Voor de aanvraag moet je beknopt je complete bedrijfsvoering beschrijven, van huisvesting tot ICT, van klantbeoordeling tot marketinguitingen.”

Extra zekerheid betalingen

Een van de zaken waar de ECSP eisen aan stelt, is het betalingssysteem van een organisatie. Het systeem dat gebruikt wordt, moet over een Payment-Service-Provicer (PSP) vergunning beschikken. “Dat ligt aan het hart van Mogelijk”, aldus Daniel, “tijdige en goede uitbetaling van rente en aflossing aan onze investeerders is iets wat wij boven alles willen garanderen. Daarom hebben we gekozen voor GoCredible om mee samen te werken, zoals we eerder in een blog beschreven. Binnenkort zullen we onze investeerders verder informeren over de inzet van GoCredible als betalingssysteem.

Zorgvuldig

De komende paar weken legt Mogelijk de laatste hand aan de vergunningaanvraag en kan die de deur uit zodra de aansluiting met het GoCredible betalingssysteem helemaal rond is. “Dan zouden we in het derde kwartaal van dit jaar de vergunning binnen moeten hebben”, denkt Daniel. “Dat betekent overigens niet dat we dan klaar zijn, hoor. We zullen voortdurend moeten bewijzen dat we de dingen goed doen en ik verwacht ook nog wel herzieningen in de wetgeving. Deze ontwikkelingen houden ons scherp op hetgeen we belangrijk vinden, namelijk zorgvuldig omgaan met investeerders en geldnemers.”

Banken achterna?

Daniel is niet bang dat de crowdfunding-sector de banken achternagaat wat betreft wetgevingseisen. “We zullen niet snel in een al te klemmende wetgeving komen”, denkt hij. “Dat zit hem vooral in een verschil in doelstelling van de wetgeving. Voor crowdfunders is dat het beschermen van de investeerders en klanten. Maar bij banken dient de wetgeving ook voor het beschermen van spaarder en het financieel systeem als geheel. Logisch dat daar een andere set regels bij komen.”

Blijven verbeteren

De ECSP opent de Europese markt voor vergunningshouders. Dat betekent dat andere partijen de Nederlandse markt kunnen betreden. Daniel maakt zich daar geen zorgen over. “Over het algemeen zie je dat de Nederlandse sector voorloopt op die uit het buitenland en daarbinnen heeft Mogelijk een heel goede positie. Maar het dwingt ons wel om scherp te blijven en onszelf te blijven verbeteren. En dat lijkt mij alleen maar erg goed.”