Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Beheer van opvanglocaties voor vluchtelingen

Het is crisis in de noodopvang van vluchtelingen. Van cruiseschepen tot hotels, oude kazernes, vakantieparken en leegstaande kantoren, alles wordt aangegrepen om mensen te kunnen opvangen. De vraag van deze week: hoe gaat het eigenlijk met het beheer van dat vastgoed? John van Schagen en co-host Maarten de Gruyter spreken hierover met Masih Nessar, commercieel manager van Monoma Nederland.

Monoma Nederland is al jaren actief op het speelveld van tijdelijke woonoplossingen. Toen de oorlog in Oekraïne ruim een jaar geleden uitbrak, werd het bedrijf platgebeld met vragen over mogelijke locaties. Sindsdien beheert men diverse panden waar vluchtelingen worden opgevangen. Het bedrijf is daarmee de schakel tussen de vastgoedeigenaar, de buurt en een gemeente of het COA. “Steeds meer gemeenten vragen ons om opvanglocaties op te zetten, in te richten en een stukje beheer uit te voeren”, vertelt Masih Nessar. “Dat kan variëren van facilitaire catering tot aan sociaal beheer van mensen op de locatie. Monoma heeft jarenlange ervaring in het huisvesten van aandachtsgroepen zoals bijvoorbeeld statushouders. Die ervaring hebben wij kunnen doortrekken naar het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen.”

Sociaal beheer

“Een goede opvanglocatie valt of staat met goed sociaal beheer”, benadrukt Masih Nessar. “We moeten de mensen een plezierige en veilige woonomgeving kunnen bieden. De sociaal beheerders zijn de schakel tussen de gemeente, de vrijwilligers, de beheerder van het vastgoed en de bewoners. Zij fungeren als eerste aanspreekpunt voor de Oekraïense bewoners. Het is daarbij van belang om te sturen op zelfredzaamheid en integratie, en dat gaat bij de Oekraïense vluchtelingen vaak erg goed: 50% tot 60% van de mensen heeft inmiddels werk. Er wordt goed gebruik gemaakt van de talenten onder deze vluchtelingen.”

In Nederland is de bereidheid om Oekraïners te helpen relatief hoog. Voor de huisvesting van een groep arbeidsmigranten uit landen als Polen, Roemenië of Albanië zijn de geluiden uit de hoek van de omwonenden minder welgevallig. “Om dit te tackelen is het van belang ook hier goed sociaal beheer op toe te passen. Wij huisvesten iets meer dan 1.000 arbeidsmigranten, en dat gaat vrij goed. De propertymanagers en vastgoedinspecteurs vervullen naast hun inspectiewerk ook de rol van sociaal beheerder, en het informeren van de buurt is daarbij essentieel.”

Verdienmodel

“In februari en maart vorig jaar was de nood erg hoog. Het is mooi dat de overheid en het bedrijfsleven elkaar hebben gevonden in de opvang van deze toestroom, maar je ziet tegelijkertijd dat die opvang ook een verdienmodel geworden is. Voor een ‘gewone’ vluchteling ontvangt het COA 63 euro per dag, maar voor een vluchteling uit Oekraïne krijgt men 83 euro. Dan wordt het al gauw lucratief om mensen onder te brengen in een hotel, vakantiepark of leegstaand bedrijfspand.”

Mogelijk voor u  

Mogelijk financiert zakelijk vastgoed in heel Nederland; van grote stad tot kleine kern. Wilt u geld lenen voor de aankoop van een zakelijk pand of wilt u geld uitlenen met veel zekerheden en een aantrekkelijke rente? Bij ons is het mogelijk. Lees hier verder.

Luister de aflevering