Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Wat is reële rente?

Nominale rente of reële rente? Wat is het verschil en waarom is het belangrijk? Het verschil tussen reële rente en nominale rente is belangrijk om te bepalen wat geld lenen of uitlenen daadwerkelijk kost danwel oplevert. Dat wordt niet alleen bepaald door het rentepercentage over het (uit)geleende geld, maar ook met de waardeontwikkeling van het geld (inflatie of deflatie). Het verschil daartussen noemen we de reële rente.

Wat is het verschil tussen reële rente en nominale rente?

De nominale rente is de rente die een geldvrager per periode voor een hypotheek betaalt. Dit is de rente die via Mogelijk wordt overeengekomen tussen geldverstrekker en geldvrager en wordt vermeld in de hypotheekakte. 

Maar de waarde van het geld dat (uit)geleend is, is aan waardeontwikkeling onderhevig. Er kan sprake zijn van deflatie (waardevermeerdering) of inflatie (waardevermindering). De reële rente is de nominale rente waarvan het inflatiepercentage is afgetrokken.

Rekenvoorbeeld:
Wanneer een investeerder € 100.000 uitleent tegen 4% rente, ontvang hij jaarlijks € 4.000 en heeft hij een jaar later dus €104.000 als vermogen. Maar als in datzelfde jaar de inflatie 3% is, dan kan hij voor € 104.000 minder kopen dan een jaar daarvoor. Zijn koopkracht gaat dus minder hard vooruit dan de 4% toename op het vermogen. Per saldo gaat hij er 1% op vooruit: 4% nominale rente - 3% inflatie. De reële rente in dit voorbeeld is dan 1%.