Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Wat is een hypothecaire inschrijving?

Wanneer u een lening afsluit of wanneer u een financiering verstrekt voor de aankoop van onroerend goed, dan zal deze lening in de vorm van een recht van hypotheek worden ingeschreven in het Kadaster op het adres van het pand. Dit noemen we een hypothecaire inschrijving: de vermelding door de notaris in de openbare hypotheekregisters van het Kadaster.

Wat staat er in de hypothecaire inschrijving?

De hypothecaire inschrijving wordt gedaan aan de hand van de zogenaamde hypotheekakte. Die akte is de overeenkomst tussen de hypotheekgever en hypotheeknemer en wordt opgesteld door de notaris.

Hierin staat door wie, aan wie en voor welk bedrag een recht van hypotheek is verleend met welk onderpand als zekerheid.

Om de geldverstrekker zekerheid voor terugbetaling van de lening te bieden heeft deze het recht om het onderpand van de lening te verkopen als de voorwaarden voor de lening waaronder de overeengekomen aflossingen niet worden nagekomen. Dat recht tot verkoop van het onderpand is het (eerste) recht van hypotheek. 

Bij Mogelijk komt deze op naam van de investeerder uit het netwerk die de lening verstrekt of - in geval van een financiering vanuit het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds - op naam van het fonds. 

De hypotheekakte bevat een aantal zaken:

  • De hoogte van de hypothecaire inschrijving;
  • Omschrijving van het onderpand;
  • De te betalen hypotheekrente;
  • Aflossingsmethode van de hypotheek;
  • De verplichting om het pand te verzekeren;
  • Algemene voorwaarden van de geldverstrekker.