Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Wat is een voorlopig koopcontract?

Een voorlopig koopcontract is een koopovereenkomst voor onroerend goed die een aantal opschortende of ontbindende voorwaarden kent. De term ‘voorlopig’ wijst alleen op die ontbindende of opschortende voorwaarden, bijvoorbeeld de uitkomst van een bouwtechnische keuring of het verkrijgen van financiering.   

Welke voorwaarden zijn opgenomen in een voorlopig koopcontract?

In een (voorlopig) koopcontract staan alle voorwaarden die koper en verkoper met elkaar zijn overeengekomen en kenmerken van het onroerend goed. Zoals: 

  • De gegevens van de verkoper(s) en koper(s)
  • De gegevens van het onroerend goed
  • De koopsom
  • De datum van overdracht en betaling van de koopsom
  • Informatie over de waarborgsom of bankgarantie
  • Mogelijke beperkingen en bijzonderheden

Daarnaast kunnen er opschortende of ontbindende voorwaarden in de overeenkomst zijn opgenomen. Voorbeelden van dergelijke voorwaarden zijn;

Voorbehoud van financiering

Indien u nog niet 100% zeker weet of u de financiering van het onroerend goed verkrijgt, is het verstandig een bod te doen onder voorbehoud van financiering. Voor deze opschortende voorwaarde wordt een termijn afgesproken waarbinnen u de hypotheek geregeld moet hebben. Meestal is dit 6 tot 8 weken. 

Voorbehoud van de bouwkundige keuring

Laat u een bouwkundige keuring na het tekenen van het koopcontract uitvoeren, dan is het verstandig om de keuring als opschortende voorwaarde op te nemen, zeker bij oude(re) panden. 

Voorbehoud van een vergunning

Heeft u voor de activiteiten die u in het pand plaats wilt laten vinden vergunningen nodig, dan is het verstandig om ook dat als ontbindende voorwaarde op te nemen, zodat u de koop kunt ontbinden indien u de vergunning niet krijgt binnen de afgesproken termijn. 

Het al dan niet opnemen van opschortende en/of ontbindende voorwaarden is uiteraard onderdeel van de onderhandelingen tussen koper en verkoper.