Wat betekent DSCR?

DSCR betekent Debt Service Coverage Ratio, ofwel dekkingsgraad. Met deze maatstaf wordt aangegeven hoe de betalingscapaciteit van een vastgoedbelegger staat ten opzichte van de financiële verplichtingen. Als de ratio groter dan 1 is, geeft dit aan dat de onderneming kan voldoen aan het totaal van rente en aflossingen.

Andere veelgestelde vragen

Totaal gefinancierd:
€ 
Aantal gefinancierde objecten:
U kent ons o.a. van: