Aankoop, herfinanciering of verduurzaming
Kantoorpand financieren

Bent u ondernemer of vastgoedbelegger en wilt u een kantoorpand financieren? Dat kan met de Ondernemershypotheek van Mogelijk. Voor ons is de waarde van het vastgoed leidend. Is de gewenste leensom ten opzichte van de waarde van het pand niet te hoog, dan is een succesvolle financiering ook voor u binnen handbereik! Mogelijk verstrekt zakelijke hypotheken vanaf € 50.000,-.

Kantoorpand financieren

Zoekt u een zakelijke hypotheek voor uw kantoorpand? Bekijk de voordelen van het financieren van uw kantoorpand bij Mogelijk.

 • Tussentijds extra boetevrij aflossen
 • Looptijd tussen 3 maanden en 30 jaar
 • Met of zonder intermediair afsluiten
 • Aantrekkelijke voorwaarden

Doe de quickscan

Aantal gefinancierde objecten:
Bezoekers op de site: actieve bezoekers
Totaal gefinancierd: € 

Ondernemers sluiten hun zakelijke hypotheek af bij Mogelijk

Aankoop, herfinanciering of verbouw van kantoorpanden; het kan met een zakelijke hypotheek van Mogelijk. Voor ons is de waarde en de courantheid van het vastgoed leidend. Is de leningsom ten opzichte van de waarde van het pand niet te hoog, dan is financiering in veel gevallen mogelijk. 

Uw kantoorpand financieren met een geschikte hypotheek

Bij Mogelijk weten we wat ondernemers nodig hebben voor hun commerciële vastgoed. Voor de een is dat stabiliteit voor lange termijn, de ander wil maximale flexibiliteit. U wil misschien snel kunnen aankopen of juist (over)waarde dat u in uw pand heeft zitten liquide maken via een herfinanciering. Wat uw wensen ook zijn, bij Mogelijk vindt u een geschikte hypotheek voor uw kantoorpand. Informeer naar de maximale leensom, de looptijd en de aantrekkelijke voorwaarden.

Tussentijds extra boetevrij aflossen
Tussentijds extra boetevrij aflossen
Looptijden van 3 maanden tot 20 jaar
Looptijden van 3 maanden tot 20 jaar
Van harte welkom met en zonder intermediair
Van harte welkom met en zonder intermediair
Aantrekkelijke voorwaarden
Aantrekkelijke voorwaarden

Welke gegevens heb ik nodig voor de aanvraag van een zakelijke hypotheek?

Voor het aanvragen van de financiering voor uw kantoorpand hebben we enkele gegevens nodig. Denk aan de marktwaarde van het pand, de locatie en de gewenste leensom. Op basis van de gegevens en de eigen inleg wordt de zakelijke hypotheek voor uw kantoorpand berekend. 

Doe direct de quickscan online om een indicatie van de te verwachte eigen inbreng en looptijd te ontvangen.

Eigen inbreng

De waarde van het vastgoed is voor Mogelijk leidend voor het vaststellen van de leensom. Het object vormt immers het onderpand. Om het risico voor investeerders én voor u als ondernemer te beperken, financieren we maximaal 85% van de marktwaarde van het pand. Afhankelijk van het type object kan dit ook lager zijn. Hou er dus rekening mee dat u minimaal 15% eigen inbreng moet leveren. Bijvoorbeeld eigen vermogen of een via een achtergestelde lening van een andere financier. 

De route naar een zakelijke hypotheek
 • Quickscan Dien uw financieringsaanvraag in via de website, per mail of telefonisch.
 • Uitsluitsel haalbaarheid U hoort of wij uw object kunnen financieren.
 • Persoonlijk gesprek en offerte We ontvangen u op kantoor, u krijgt de offerte die u indien gewenst direct kunt tekenen.
 • Publicatie financieringsaanvraag op website Mogelijk Elke dinsdag om 9.00 uur zitten investeerders klaar om uw pand te financieren.
 • Eén investeerder gaat u financieren De notaris maakt de stukken op, u krijgt een uitnodiging om de akte te tekenen.
 • Gefeliciteerd! De financiering is een feit. U kunt door met ondernemen!
Veelgestelde vragen
Wat is een zakelijke hypotheek?

De zakelijke hypotheek is bedoeld voor ondernemers. U kunt een zakelijk pand laten financieren vanaf € 50.000,-. Dit geldt voor bedrijfspanden, winkels, kantoren, horecapanden, agrarische grond, project of transformatiepanden.

Hoe lang duurt de aanvraag van een zakelijke hypotheek bij Mogelijk?

De gemiddelde doorlooptijd bij Mogelijk van moment van aanvraag tot acceptatie door een investeerder bedraagt 1 tot 2 weken. De aanvraag start met een quickscan via onze site. Op basis daarvan hoort de ondernemer welke leensom haalbaar is op het te financieren pand. Daarna bekijken we de meeste recente jaarrekening, IB-aangifte en WOZ-beschikking en nodigen we de ondernemer uit voor een kennismakingsgesprek. Verloopt de kennismaking voor beide partijen positief, dan brengen we direct een offerte uit. De inhoud van de offerte wordt meteen tijdens het gesprek doorgenomen. Na ondertekening van de offerte stellen we een informatiememorandum (ook wel investeringsaanbieding) op met de relevante gegevens over het object en de aanvrager. Iedere dinsdag om 9 uur worden de financieringsaanvragen gepubliceerd op onze website,  waarna één van onze investeerders kan aangeven of hij wil financieren.

Hoe werkt het aanvragen van een zakelijke hypotheek?

De snelste route naar een zakelijke hypotheek is het aanvragen van een quickscan. Mogelijk doet een korte beoordeling op het te financieren vastgoed. Gekeken wordt onder andere naar kwaliteit, alternatieve aanwendbaarheid, ligging, zakelijkheid en de waarde van de leensom in verhouding tot de waarde van het object. De aanvrager hoort of en welke leensom haalbaar is op het te financieren object. Dit gebeurt per e-mail. 

Er zijn drie antwoordmogelijkheden die de aanvrager via de mail ontvangt:

 • Optie 1: Ja, de gevraagde leensom is haalbaar.
 • Optie 2: Ja, mits.. dit betekent dat we positief zijn over het vastgoed, mits de gevraagde leensom wordt aangepast (verlaagd). 
 • Optie 3: Nee, Mogelijk wijst de aanvraag af.

Is er sprake van een haalbare leensom, dan ontvangt de aanvrager direct een mail met het verzoek stukken aan te leveren zoals de meeste recente jaarrekening, IB-aangifte en WOZ-beschikking.

Mogelijk beoordeelt de financiële positie van de aanvrager. We nodigen de aanvrager uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Dit is een vast onderdeel van ons offertetraject, we vinden het belangrijk om de aanvrager te kennen en uit te leggen wie Mogelijk is. Verloopt deze kennismaking voor beide partijen positief, dan brengt Mogelijk direct een offerte uit. De inhoud van de offerte wordt meteen tijdens het gesprek doorgenomen. Na ondertekening van de offerte stellen we een informatiememorandum (ook wel investeringsaanbieding) op met de relevante gegevens over het object en de aanvrager. 

Iedere dinsdag om 9 uur worden nieuwe informatiememoranda gepubliceerd op de website van Mogelijk zodat het netwerk van investeerders hier kennis van kunnen nemen. Investeerders kunnen vanaf 11 uur direct via de website een investeringsaanbieding claimen. Als dit gebeurt, dan wordt er een afspraak ingepland bij de notaris waarna de akte zal passeren.

Wat zijn de kosten voor de aanvrager?

Indien de hypotheek tot stand komt brengt Mogelijk Vastgoedfinancieringen eenmalig 2,95% afsluitprovisie in rekening over de leensom, met een minimum van € 2.250,-. Hierop is geen BTW van toepassing. De afsluitprovisie wordt voldaan via de notaris bij het passeren van de hypotheekakte.
Daarnaast worden maandelijks administratiekosten in rekening gebracht. Dit bedraagt 0,375% excl. BTW op jaarbasis over de initiële leensom. De administratiekosten worden maandelijks geïncasseerd door onze betaalinstelling Stichting derdengelden GoCredible, tegelijkertijd met de betaling van rente en aflossing. De administratiekosten worden jaarlijkst geindexeerd, conform het CPI alle bestedingen. 

Is financiering van bestaande- en nieuwbouw mogelijk?

Het financieringsmodel dat Mogelijk hanteert, is nadrukkelijk bedoeld voor zakelijk onroerend goed. De financiering van een eigen woning is niet toegestaan. Ondernemers die bestaand onroerend goed willen aankopen, kunnen bij Mogelijk terecht. Maar ook als het een nieuwbouwproject betreft, is het een mogelijkheid om via het model van Mogelijk te financieren. 

Binnen het team van Mogelijk is gedegen kennis van projectontwikkeling aanwezig. Als aanvragen voor financieringen van nieuwbouwprojecten een positieve beoordeling van Mogelijk krijgen, dan worden deze financieringsaanbiedingen aan de investeerders aangeboden. De depotbetalingen die veelal tijdens nieuwbouwprojecten worden verlangd, worden ingecalculeerd en meegefinancierd

Welke informatie moet ik als aanvrager aan Mogelijk verstrekken?

Mogelijk ontvangt ter behandeling van de aanvraag en opstelling van het informatiememorandum alle relevante gegevens van de aanvrager van een lening waaronder de informatie van het te financieren vastgoed, eventuele huurovereenkomsten, de meest recente IB-aangifte, jaarrekening, legitimatie en uittreksel KvK.

Bij de totstandkoming van de Geldleenovereenkomst/ hypotheekakte zal de notaris uw legitimatiebewijs verwerken en een kadastraal onderzoek uitvoeren naar de overige hypotheken en eventuele beperkingen.

Wat is de rente over een zakelijke hypotheek?

De rente over een zakelijke hypotheek is afhankelijk van factoren als de gewenste leensom t.o.v. de marktwaarde en de courantheid van het pand. Na invoer van de quickscan ontvangt u binnen 2 werkdagen een voorlopige offerte met rentetarief.

Kan ik een zakelijke hypotheek afsluiten voor het verduurzamen van mijn bedrijfsruimte?

Zeker. Voor het verduurzamen van uw zakelijk onroerend goed bieden wij u graag een geschikte financiering aan, zodat uw bedrijfspand zowel nu als in de toekomst bij uw bedrijfsvoering past.

Kom ik als startende ondernemer in aanmerking voor een zakelijke hypotheek?

Bent u startende ondernemer en beschikt u nog niet over de benodigde jaarcijfers waar traditionele financiers om vragen? Ook dan kunt u bij Mogelijk terecht voor een zakelijke hypotheek om zo een bedrijfspand aan te kopen. Dankzij de inleg van 15% van de marktwaarde en het onderpand als basis voor de financiering houden wij het risico voor onze investeerders klein en de opties voor u als startende ondernemer groot.

HomeKantoorpand financieren