Rendement op uw vermogen bij Mogelijk Vastgoedfinancieringen

Mogelijk Vastgoedfinancieringen brengt zakelijke hypothecaire leningen tot stand. Als investeerder leent u geld uit aan een ondernemer. Hiervoor krijgt u het eerste hypotheekrecht op zijn pand. Er is altijd één investeerder op één hypotheekakte. De ondernemer (geldlener) brengt substantieel eigen geld mee en tekent in privé mee. Mogelijk Vastgoedfinancieringen bemiddelt en voert de administratie. U sluit als investeerder via de notaris een een-op-een geldleenovereenkomst met hypotheekakte en wettelijke waarborgen. U weet met wie u handelt; investeerder en geldlener zijn niet anoniem.

 

Investeren in zakelijke hypotheken betekent:

 • vastgoed als veilig onderpand
 • 6% - 7,75% rente per jaar
 • op ieder gewenst moment investering weer liquide maken
 • het eerste recht van hypotheek staat 1 op 1 op úw naam
 • vast maandelijks betaalmoment rente en aflossing

Nieuwe investeerder

Bent u een nieuwe investeerder dan:

 • nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek. Wij spreken iedere investeerder persoonlijk om de betrouwbaarheid van ons netwerk te borgen;
 • leggen wij onze werkwijze uit;
 • ontvangt u een inlogcode waarmee u via onze website details kunt vinden van het te financieren vastgoed;
 • na ontvangst van de inlogcode kunt u direct een investeringsaanbieding claimen of een optie nemen. Elke dinsdag voegen wij ons nieuwe aanbod toe.

De minimale investering die u kunt doen is € 20.000,-.

De hypotheekakte

Er komt een rechtstreekse hypotheekakte tot stand tussen u als investeerder en de geldlener. De geldlener betaalt maandelijks rente en aflossing. Afhankelijk van de eigen inbreng en het type vastgoed wordt de rente vastgesteld. De rentevast periode bedraagt 5 jaar. De aflossing geschiedt lineair over een periode van 10 jaar naar 50% van de koopsom.

Zekerheid: maandelijkse rente en aflossing

Als investeerder wilt u de zekerheid dat u uw geld terugkrijgt. Op elke eerste werkdag van de maand ontvangt u rente en aflossing. Mogelijk voert de leningadministratie. Wordt er door de geldlener onverhoopt niet betaald, dan nemen wij de maandelijkse betaling van rente en aflossing over. Intussen nemen wij stappen om de ondernemer te sommeren om aan zijn verplichtingen te voldoen. Blijft betaling alsnog uit dan gaan wij over tot executoriale verkoop. Als investeerder heeft u hier geen omkijken naar.

Het overnemen van het debiteurenrisico wordt factoring genoemd. Mogelijk Plus verzorgt de factoring. Hierin zit:

 • Administratievoering;
 • Overname van risico op wanbetaling van de maandelijkse rente en aflossing;
 • Uitvoer van alle eventuele juridische handelingen tot en met de executie.

Let op! Mogelijk Plus dekt niet het eventuele tekort dat kan ontstaan door het verschil tussen de uitstaande leensom en een executieopbrengst.

Snel weer liquide zijn

Op het moment dat u uw uitgeleende geld weer liquide wilt maken, dan kunt u op elk moment de lening- en hypotheekakte overdragen aan een opvolgende financier. Desgewenst bemiddelen wij hierin.

De kosten voor u als investeerder:

 • Bemiddelingsvergoeding; deze is eenmalig en bedraagt per akte 2% van de leensom.
 • 0,5% van de maandelijkse rente voor administratievoering en overname van het debiteurenrisico (factoring) op de maandelijkse rente- en aflossingsbetalingen, en eventuele juridische stappen tot en met executie.
 • Wilt u tussentijds uitstappen (de akte overdragen) en vraagt u ons te bemiddelen, dan rekenen wij bij succes een bedrag van 1% over de uitstaande leensom met een minimumbedrag van € 950,-.

Heeft u vragen of wilt u kennismaken en weten wat wij voor u kunnen betekenen? Maak gerust een afspraak. U kunt ons direct bellen 0346 - 250 171 of online een afspraak maken.

Direct een afspraak maken Bekijk te financieren vastgoed

 

Terug naar investeren

Totaal gefinancierd:
€ 
Aantal gefinancierde objecten:
U kent ons o.a. van:
Aanbod ontvangen?
Ontvangt u ons actuele aanbod nog niet? Meld u dan direct aan om deze wekelijks te ontvangen.
Direct aanmelden
Download whitepaper:
Succesvol en veilig investeren in zakelijke hypotheken
Download

Risicowaarschuwing

Beleggen bij Mogelijk brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Uw belegging valt niet onder de depositogarantieregelingen die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad. Evenmin valt uw belegging onder de beleggerscompensatiestelsels die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad. Dit is geen spaarproduct en wij raden u aan niet meer dan 10 % van uw nettovermogen te beleggen.
 

HomeInvesterenHoe werkt het

Mogen we nog even uw aandacht?

We willen u graag het volgende aanbieden: