Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Wilt u meer weten? Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord!

Veelgestelde vragen
Voor wie is Mogelijk?

Mogelijk is er voor ondernemers, vastgoedbeleggers en investeerders. Mogelijk financiert:

 • Bedrijfspanden
 • Beleggingspanden
 • Winkelpanden
 • Kantoorpanden
 • Woningen of appartementen voor de verhuur
 • Recreatiewoningen voor de verhuur
 • Recreatiewoningen op Bonaire en Curaçao
 • Agrarische gronden
 • Transformaties, projecten en nieuwbouw

 Zolang het zakelijk vastgoed betreft kan Mogelijk het financieren. 

Bij Mogelijk financieren private investeerders de zakelijke hypotheek. Mogelijk richt zich op investeerders die kapitaalbehoud belangrijker vinden dan maximaal rendement.

Wat doet Mogelijk?

Mogelijk Vastgoedfinancieringen is een platform voor zakelijke hypotheken. Mogelijk brengt ondernemers en investeerders samen. Private investeerders financieren het vastgoed van ondernemers. Mogelijk bemiddelt in de totstandkoming van de financiering, administreert de financiering en ontzorgt de investeerder.

Waarvoor kan ik bij Mogelijk terecht?

Ondernemers kunnen bij Mogelijk terecht voor een zakelijke hypotheek. Investeerders kunnen bij Mogelijk terecht voor het investeren in zakelijke hypotheken.

De hypotheek dient bijvoorbeeld voor:

 • de financiering van de aankoop van een zakelijk pand
 • de herfinanciering van een zakelijk pand
 • de financiering van de nieuwbouw van een zakelijk pand

De ondernemer die de financiering aangaat kan het pand zelf bedrijfsmatig betrekken of het pand verhuren. De investeerder die de financiering verstrekt krijgt als zekerheid altijd het eerste recht van hypotheek op het pand en een aantrekkelijk rendement.

Is er een limietbedrag voor lenen en investeren?

Mogelijk verstrekt leningen vanaf € 50.000,-

 

Financiert Mogelijk ook vastgoed in het buitenland?

Mogelijk financiert vastgoed in Nederland en op Bonaire en Curaçao. Wilt u een pand elders in het buitenland aankopen en heeft u een zakelijk pand in Nederland dat vrij is van hypotheek? Dan kunt u het pand dat in Nederland staat bij Mogelijk financieren. De vrijgekomen middelen kunt u gebruiken om het pand in het buitenland aan te kopen. Een belangrijke voorwaarde is dat het pand in het buitenland ook een zakelijk karakter heeft en/of bedoeld is voor professionele verhuur. 

Hoe werkt de leningadministratie van Mogelijk?

De leningadministratie van Mogelijk wordt opgestart zodra de hypotheekakte is gepasseerd bij de notaris. Wij boeken de akte in en zorgen ervoor dat de geldnemer aan het eind van de maand een maandoverzicht ontvangt met een specificatie van de rente en aflossing van die maand. Aan het einde van iedere maand worden de rente, aflossing en administratiekosten automatisch geïncasseerd bij de geldnemer. Iedere eerste werkdag van de maand stort Mogelijk via Stichting derdengelden GoCredible (onze betaalinstelling) de bedragen, verminderd met het factorloon, door naar de investeerders. Per e-mail ontvangt de investeerder een betalingsspecificatie. Aan het begin van ieder kalenderjaar stuurt Mogelijk alle geldnemers en investeerders een jaaroverzicht. 

Bemiddelt Mogelijk ook in particuliere hypotheken of geldleningen?

Nee, Mogelijk bemiddelt alleen in zakelijk hypothecaire leningen.

Hoe werkt de factoring van Mogelijk?

Mogelijk Plus is de entiteit die de factoring verzorgt. Hierin zit:

 • Het voeren van de leningadministratie
 • Het tijdelijk overnemen van het risico op wanbetaling van de maandelijkse rente en aflossing
 • Het uitvoeren van alle eventueel benodigde juridische handelingen tot en met parate executie.

Blijft de debiteur in gebreke, dan onderneemt Mogelijk alle juridische stappen die nodig zijn om de rente, aflossing en de bijkomende kosten te incasseren. De investeerder wordt hier niet mee lastig gevallen, Mogelijk neemt deze taak volledig op zich. Mocht de achterstand van de debiteur onverhoopt te hoog oplopen, dan heeft Mogelijk een onherroepelijke volmacht hem in gebreke te stellen. In het uiterste geval wordt parate executie ingeroepen. Het onderpand wordt dan geveild met het doel de inleg van de investeerder zeker te stellen. Alle juridische kosten die in een dergelijk geval van toepassing zijn, worden gedragen door Mogelijk en verhaald op de debiteur.

Let wel; de factoring dekt niet een eventueel tekort dat zou kunnen ontstaan door het verschil tussen de uitstaande leensom en een eventuele executieopbrengst. Het risico op een dusdanig tekort wordt beperkt door een gezonde Loan to Value, het maandelijks aflossen en de privé aansprakelijkheid van de debiteur.

De kosten voor de investeerder bedragen 0,5% per jaar over de uitstaande leensom, exclusief btw. Dit heet factorloon.  Dit wordt verwerkt in het te ontvangen rendement. Het factorloon wordt jaarlijkst geïndexeerd conform het CPI alle bestedingen.

Is bij Mogelijk alles mogelijk?

Bij Mogelijk denken we in mogelijkheden. Maar dat betekent niet dat alles kan. Zo bemiddelt Mogelijk uitsluitend in zakelijke hypotheken en niet in consumentenleningen. 

Mogelijk heeft uitsluitend een bemiddelende rol. Wij geven geen advies, doen geen aanbevelingen en/of ontradingen. Informatie, presentaties, toezeggingen, voorstellen en het memorandum zijn opgesteld op basis van informatie die door de aanvrager zijn verstrekt. Mogelijk is uitdrukkelijk geen vermogensbeheerder en geen beleggingsadviseur.

Wij screenen partijen voor zover dat tot onze mogelijkheden behoort.

Heeft Mogelijk een vergunning van de AFM?

Mogelijk heeft een ECSP-vergunning van de AFM voor de investeringsaanbiedingen die rechtstreeks aangeboden worden aan investeerders op het Mogelijk platform. Voor het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds geldt een ander vergunningstraject (AIFMD) dat Mogelijk nu aan het doorlopen is. Tot die tijd zijn wij verplicht een melding te maken in onze communicatie, te weten de AFM Banner.

dHet Mogelijk Zakelijk Hypotheken Fonds valt onder het AIFMD Light regime van de AFM en is aangemeld bij de AFM. U kunt hier het register inzien.

Totaal gefinancierd:
€ 
Aantal gefinancierde objecten:
U kent ons o.a. van:

HomeFAQAlgemeen