Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Veelgestelde vragen

Algemeen

Voor wie is Mogelijk?

Mogelijk is er voor ondernemers, vastgoedbeleggers en investeerders. Mogelijk financiert:

 • Bedrijfspanden
 • Beleggingspanden
 • Winkelpanden
 • Kantoorpanden
 • Woningen of appartementen voor de verhuur
 • Recreatiewoningen voor de verhuur
 • Recreatiewoningen op Bonaire en Curaçao
 • Agrarische gronden
 • Transformaties, projecten en nieuwbouw

 Zolang het zakelijk vastgoed betreft kan Mogelijk het financieren. 

Bij Mogelijk financieren private investeerders de zakelijke hypotheek. Mogelijk richt zich op investeerders die kapitaalbehoud belangrijker vinden dan maximaal rendement.

Wat doet Mogelijk?

Mogelijk Vastgoedfinancieringen is een platform voor zakelijke hypotheken. Mogelijk brengt ondernemers en investeerders samen. Private investeerders financieren het vastgoed van ondernemers. Mogelijk bemiddelt in de totstandkoming van de financiering, administreert de financiering en ontzorgt daarme haar klanten.

Waarvoor kan ik bij Mogelijk terecht?

Ondernemers kunnen bij Mogelijk terecht voor een zakelijke hypotheek. Investeerders kunnen bij Mogelijk terecht voor het investeren in zakelijke hypotheken.

De hypotheek dient bijvoorbeeld voor:

 • de financiering van de aankoop van een zakelijk pand
 • de herfinanciering van een zakelijk pand
 • de financiering van de nieuwbouw van een zakelijk pand

De ondernemer die de financiering aangaat kan het pand zelf bedrijfsmatig betrekken of het pand verhuren. De investeerder die de financiering verstrekt krijgt als zekerheid altijd het eerste recht van hypotheek op het pand en een aantrekkelijk rendement.

Is er een limietbedrag voor lenen en investeren?

Mogelijk verstrekt leningen vanaf € 50.000,-

 

Financiert Mogelijk ook vastgoed in het buitenland?

Mogelijk financiert vastgoed in Nederland en op Bonaire en Curaçao. Wilt u een pand elders in het buitenland aankopen en heeft u een zakelijk pand in Nederland dat vrij is van hypotheek? Dan kunt u het pand dat in Nederland staat bij Mogelijk financieren. De vrijgekomen middelen kunt u gebruiken om het pand in het buitenland aan te kopen. Een belangrijke voorwaarde is dat het pand in het buitenland ook een zakelijk karakter heeft en/of bedoeld is voor professionele verhuur. 

Hoe werkt de leningadministratie van Mogelijk?

De leningadministratie van Mogelijk start zodra de hypotheekakte is gepasseerd bij de notaris. De geldnemer ontvangt maandelijks een overzicht met de specificatie van de rente en aflossing. Aan het einde van iedere maand worden de rente, aflossing en administratiekosten automatisch geïncasseerd bij de geldnemer. Iedere eerste werkdag van de maand stort Mogelijk via Stichting derdengelden GoCredible (onze betaalinstelling) de bedragen, verminderd met het factorloon, door naar de investeerders. Per e-mail ontvangt de investeerder een betalingsspecificatie. Aan het begin van ieder kalenderjaar stuurt Mogelijk alle geldnemers en investeerders een jaaroverzicht.

Bemiddelt Mogelijk ook in particuliere hypotheken of geldleningen?

Nee, Mogelijk bemiddelt alleen in zakelijk hypothecaire leningen.

Hoe werkt de factoring van Mogelijk?

Mogelijk Plus verzorgt de factoring wat betekent dat zij:

 • De leningadministratie verzorgt
 • Het risico op wanbetaling van de maandelijkse rente en aflossing tijdelijk overneemt
 • Eventueel benodigde juridische handelingen tot en met parate executie uitvoert

Blijft de debiteur in gebreke, dan onderneemt Mogelijk alle passende juridische stappen die nodig zijn om de rente, aflossing en de bijkomende kosten te incasseren. Mogelijk neemt deze taak volledig op zich namens de investeerder. In het uiterste geval wordt parate executie ingeroepen. Het onderpand wordt dan geveild met het doel de inleg van de investeerder zeker te stellen. Alle juridische kosten die in een dergelijk geval van toepassing zijn, worden gedragen door Mogelijk en verhaald op de debiteur.

De factoring dekt een tekort van een eventueel verschil tussen de uitstaande leensom en executieopbrengst niet. Dit risico wordt beperkt door een gezonde Loan to Value, het maandelijks aflossen en de privé aansprakelijkheid van de debiteur.

De kosten voor de investeerder bedragen 0,5% per jaar over de uitstaande leensom, exclusief btw. Dit heet factorloon.  Dit wordt verwerkt in het te ontvangen rendement. Het factorloon wordt jaarlijkst geïndexeerd conform het CPI alle bestedingen.

Is bij Mogelijk alles mogelijk?

Bij Mogelijk denken we in mogelijkheden. Maar dat betekent niet dat alles kan. Zo bemiddelt Mogelijk uitsluitend in zakelijke hypotheken en niet in consumenten financieringen 

Mogelijk heeft uitsluitend een bemiddelende en 'serviceprovider' rol. Wij geven geen advies, doen geen aanbevelingen en/of ontradingen. Informatie, presentaties, toezeggingen, voorstellen en het memorandum zijn opgesteld op basis van informatie die door de aanvrager zijn verstrekt. Mogelijk is uitdrukkelijk geen vermogensbeheerder en geen beleggingsadviseur.

Al onze klanten worden gescreend.

Heeft Mogelijk een vergunning van de AFM?

Mogelijk heeft een ECSP-vergunning van de AFM voor de investeringsaanbiedingen die rechtstreeks aangeboden worden aan investeerders op het Mogelijk platform. 

Het Mogelijk Zakelijk Hypotheken Fonds valt onder het AIFMD Light regime van de AFM en is aangemeld bij de AFM. U kunt hier het register inzien. Mogelijk bereidt momenteel tevens een AIFMD vergunningaanvraag voor.

Wat is Code-V en waarom steunt Mogelijk dit?

Code-V is een initiatief van invloedrijke publieke en private organisaties dat zich inzet voor het verbeteren van de toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers in Nederland. Mogelijk steunt dit initiatief omdat wij vastgoedfinanciering toegankelijk willen maken voor alle ondernemers, ongeacht hun achtergrond. Het uiteindelijke doel van Code-V is om een inclusiever ondernemersklimaat voor vrouwen in Nederland te creëren, waardoor zij gelijke kansen krijgen om hun bedrijven te laten groeien, zowel nationaal als internationaal.