Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Ondernemer

Mogelijk heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt!

Harold Amendt

Gastblog van ondernemer Harold Amendt van Fontexx

Toen ik de mogelijkheid kreeg om het perceel met daarop onroerend goed van mijn twee partners in onze onroerend goed bv te kunnen kopen, zag ik direct kansen. Dat ik met mijn bedrijf HLF Acces Solutions in Bergeijk één van de gebruikers was, maakte het logisch om op deze locatie zelfstandig verder te gaan. Het zou tevens een opening kunnen zijn om de onderneming Fontexx die ook in het pand is gevestigd, over te nemen. Het perceel in zijn geheel zou voor mijn onderneming echter te groot zijn. Er moest dus een deel worden afgestoten, bij voorkeur op korte termijn. Maar goed, regel en financier dat maar eens!

Via mijn adviseur van RS Financial Solutions werd ik op het model van Mogelijk gewezen. Na een blik op de website begreep ik het model waarvan zij zich bedienen meteen. De voortvarendheid die ze daar vervolgens aan de dag legden, kon ik op dat moment niet bevroeden. Of ik mijn plannen allemaal zou kunnen realiseren, stond voor mij toen bepaald nog niet vast. Dat veranderde de dag voor Oudjaar 2017.

Herfinanciering onroerend goed

Waar ik Mogelijk eerst alleen zag als een partij die de herfinanciering van mijn zakelijk onroerend goed zou kunnen verzorgen, kreeg ik te maken met de mensen van Mogelijk die meer deden dan dat. Ik had na het eerste contact direct het idee dat zij echt met mij meedachten. Als ondernemer was dat een tamelijk nieuwe ervaring bij het vinden van financiële middelen. Miranda Landkroon en Pablo de Loor hadden al snel een investeerder gevonden die wel wat zag in het perceel met opstallen dat ik volledig in eigendom wilde krijgen. En toen ging het snel.

Transactie in achttien werkdagen

Op vrijdag 29 december had ik een meeting op het kantoor van Mogelijk in Breukelen. Daarbij was ook de potentiële investeerder aanwezig. Toen wij allebei ons verhaal hadden gedaan, bleken beide partijen geïnteresseerd in een deal. De investeerder was naast de reguliere vastgoedherfinanciering ook geïnteresseerd in het deel van het perceel dat ik wilde afstoten. Hij wilde het natuurlijk wel allemaal met eigen ogen zien. Zodoende ontving ik hem op Oudejaarsdag met oliebollen op mijn bedrijf en we hebben vervolgens het hele perceel samen bekeken. Op donderdag 4 januari liet de investeerder weten dat hij het helemaal zag zitten. Daarop tekenden we de 12e alle stukken en dinsdag 23 januari zaten we met z’n allen bij de notaris voor de overdracht. Een niet geringe transactie kwam zo in achttien dagen tot stand. Kom daar maar eens om!

Toegevoegde waarde Mogelijk

Een belangrijke toegevoegde waarde van de mensen van Mogelijk is dat zij een investeerder vonden die echt bij mij past. Met mijn bedrijf –Fontexx is specialist in torenkranen- richt ik mij volledig op hoogwerkers. De investeerder komt uit dezelfde branche en kent de wereld van de kranen daarom goed. We weten dus precies van elkaar wat we doen.

Onmogelijke mogelijk

Door deze financiering werd ik eigenaar van dat deel van het perceel dat ik nodig had en verkocht een ander deel aan mijn financier. Tevens kon ik Fontexx in zijn geheel overnemen en tot slot kocht ik mijn twee zakenpartners in de onroerend goed b.v. uit. En dat allemaal in tweeënhalve week. Ondanks de enorme snelheid in het proces heb ik toch voortdurend het gevoel gehad dat het allemaal goed ging. De professionaliteit van de mensen van Mogelijk heeft daaraan zeker bijgedragen. Als ik anderen vertel hoe snel dit is gegaan, concludeer ik wel eens: Mogelijk heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt!

Slagkracht als ondernemer

Het model van Mogelijk biedt ook de investeerder veel comfort. Hij heeft het recht van eerste hypotheek, ik heb zelf ook het nodige eigen geld ingebracht en hij kan de lening overdragen aan een andere investeerder als hij er vanaf zou willen. Prima toch? De financiering bij Mogelijk  geeft mij heel veel flexibiliteit. Dat ik boetevrij vervroegd kan aflossen, is voor mij als ondernemer zeer aantrekkelijk. Doe ik dat, dan worden de rentebetalingen ook weer lager. Het mes snijdt dan direct aan verschillende kanten. Als ik dit regulier zou financieren, zou ik misschien een procent of wat voordeliger uit zijn, maar de slagkracht die ik als ondernemer win door de vastgoedfinanciering bij Mogelijk, is voor mij veel aantrekkelijker!