Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Ondernemer

'Lage aflossing zorgt dat ik kan investeren'

Pleun Klootwijk

Ondernemer Pleun Klootwijk (BEREIK digital out of home)

Als ondernemer zit ik met BEREIK in een kapitaalintensieve industrie. Met onze digitale buitenreclame wil ik verder groeien. Op zoek naar de middelen om deze groei te financieren werd ik anderhalf jaar geleden gewezen op het model van Mogelijk. Hierdoor kon ik mijn pand deels herfinancieren. De lage aflossing zorgt dat ik extra kan blijven investeren. Daar werd ik direct blij van.

Het pand dat ik in eigendom heb, was al voor het grootste deel afbetaald. Het restbedrag was bancair gefinancierd. Met het oog op mijn kapitaalbehoefte heb ik daar eerst eens geïnformeerd of er een mogelijkheid tot herfinanciering was. Kortgezegd: die was er niet. Dat klinkt nog steeds verbazingwekkend, want met een overwaarde van 65% zou een hypotheek voor een bank toch een veilige ‘investering’ zijn. Toen werd ik dus gewezen op Mogelijk.

Liquide middelen

Het model snapte ik al snel toen ik op de website keek. Mijn grote voordeel is de lage aflossingscomponent. Hierdoor kan ik de liquide middelen die normalerwijze naar de aflossing gaan, investeren in mijn eigen bedrijf. In mijn geval ging het om een bedrag van € 200.000,- waarover ik bij Mogelijk 6,5% rente betaal. De aflossing in twintig jaar gaat tot de helft van het financieringsbedrag. Dat staat in geen verhouding tot een bancaire financiering, waarbij een dergelijk bedrag in tien jaar volledig dient te zijn afgelost. Het scheelt mij € 60.000,- per jaar die ik nu niet meer bij de bank hoef af te lossen en zodoende extra kan gebruiken in mijn onderneming.

Investeerder snel gevonden

Toen ik mijn rekensommetje had gemaakt, ging het snel. Na mijn bezoek aan het kantoor van Mogelijk in Breukelen en het aanleveren van mijn jaarcijfers en taxatierapport was het in een paar dagen rond. Een investeerder was door Mogelijk snel gevonden. Mogelijk verzorgt het hele proces, een niet onbelangrijke toegevoegde waarde. Net zoals het feit dat ik mijn investeerder ontmoette bij het tekenen van de aktes bij de notaris. Mooi om te zien hoe deze investeerder profijt heeft van een investering in de zakelijke hypotheek op mijn pand, waarmee ik tegelijkertijd zelf ook heel blij ben. Mijn echt voordeel zit in de lage aflossing.

Groeien

De digitale buitenreclame die wij verzorgen, wordt getoond op billboards in het westen van het land, van Bergen op Zoom tot in Hoorn. Het aantal groeit, want er is veel mogelijk met deze digitale borden. De borden tonen maximaal acht adverteerders in zestig seconden. Iedere uiting is zeven seconden zichtbaar. Momenteel zijn tachtig borden operationeel en ik wil groeien naar 150 borden in Nederland. De borden zijn zeer rendabel, maar het bouwen van de billboards is kostbaar. Vandaar dat ik zo blij ben met de herfinanciering van mijn pand die ik bij Mogelijk heb afgesloten. Het rendement op de billboards is immers fors hoger dan het rendement op mijn pand.

Bereik.nl