Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Zo pakt Hugo de Jonge de woningmarkt aan

Hij zit alweer een poosje op zijn plek. Het is dus tijd voor de vraag van deze week: hoe denkt minister Hugo de Jonge de crisis op de woningmarkt op te lossen? Op zoek naar een antwoord op deze vraag spreken Maarten Bouwhuis en co-host Maarten de Gruyter met hem in zijn werkkamer in het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken voor een bouwopgave van 900.000 woningen tot 2030. Projectontwikkelaars achten dit onhaalbaar wegens te hoge kosten en trage procedures. Deelt de minister deze mening? “Alle vraagstukken in de woningmarkt waar we nu voor staan, worden veroorzaakt doordat er te weinig is gebouwd. Er is in de afgelopen jaren te weinig regie geweest. Men ging ervan uit dat de markt vraag en aanbod op elkaar zou afstemmen. Meer regie betekent concrete afspraken maken met gemeenten en provincies om tot die 900.000 woningen te komen. Daarvan moet twee derde betaalbaar zijn: 40% middenhuur en middensegment van koopwoningen, en bijna 30% sociale huurwoningen. Van de woningen die de afgelopen tien jaar zijn opgeleverd, is 55% voor normale mensen onbetaalbaar gebleken. Dat moet veranderen.”

Luister de hele podcast

Het belang van institutionele beleggers

Beleggers zijn steeds minder bereid in om in Nederland in vastgoed te investeren omdat in hun ogen de overheid tijdens het spel de regels verandert. Hugo de Jonge onderkent het belang van met name de institutionele beleggers. “De middenhuur wordt volledig gebouwd door de pensioenfondsen. Ik wil de middenhuur reguleren, dus binden aan een puntenstelsel, maar wel op zo’n manier dat er voor pensioenfondsen nog rendement te halen is. We moeten veel meer zekerheid bieden voor de langere termijn. Dat doen we door helder te articuleren wat er gebouwd moet worden en voor wie, en daar maken we strakke afspraken over met medeoverheden. Ook dragen we zelf fors bij, bijvoorbeeld door de woningbouwimpuls en door investeringen in de infrastructuur. Dat helpt.”

Ontwikkelingen

Maarten de Gruyter weet dat projectontwikkelaars grote moeite hebben de kostenkant in bedwang te houden. Als vervolgens door regulering de opbrengstenkant naar beneden gaat, zie je dat het bouwinfarct versneld wordt. Hugo de Jonge wil voorafgaand aan de regulering met de IVBN aan tafel om te bekijken hoe dit in de praktijk gaat uitpakken. “De uitwassen zitten niet bij de institutionele beleggers, maar bij de huisjesmelkers. Die kun je alleen op deze manier aanpakken. Wij zullen daarbij ook kijken naar demografische ontwikkelingen op de langere termijn. In 2050 hebben we bijvoorbeeld twee keer zoveel 65-plussers. Die hebben een andere woonbehoefte. Ten slotte kunnen we niet allemaal in de Randstad wonen. Ook daar houden we rekening mee.”

Mogelijk voor u  

Mogelijk financiert zakelijk vastgoed in heel Nederland; van grote stad tot kleine kern. Wilt u geld lenen voor de aankoop van een zakelijk pand of wilt u geld uitlenen met veel zekerheden en een aantrekkelijke rente? Bij ons is het mogelijk. Lees hier verder.