Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Woningtekort in 2025

Alle beloftes en ambities ten spijt neemt het woningtekort de komende jaren verder toe, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Voor 2025 moeten we rekening houden met een tekort van zo’n 400.000 huizen. De vraag van deze week: waarom lukt het maar niet om de woningnood echt goed aan te pakken? Maarten Bouwhuis en co-host Maarten de Gruyter leggen deze vraag voor aan Marijn Snijders, directeur van vastgoedadviseur Capital Value.

Capital Value heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd onder de titel Woning(beleggings)markt in beeld, waaruit blijkt dat het woningtekort toe zal nemen. “De bouw van 40.000 woningen in Nederland wordt op dit moment uitgesteld. We zien het aantal vergunningen sterk afnemen, en van de woningen waar al wel een vergunning voor is afgegeven, wordt een deel niet meer gebouwd: beleggers krijgen hun businesscase niet meer rond en er is een soort kopersstaking onder particulieren die een nieuwbouwwoning willen kopen. Dit jaar kennen we een tekort van 325.000 woningen en dat zal stijgen naar 400.000 woningen. In plaats van in te lopen, lopen we uit.”

Oproep voor maatregelen om de bouw te stimuleren

Marijn Snijders constateert een enigszins cynische ontwikkeling in de bouwwereld. “Jarenlang heeft de stikstofproblematiek de bouw in gijzeling gehouden en heeft regelgeving voor veel vertraging gezorgd. Op beide fronten wordt nu hard gewerkt, maar nu worden we geconfronteerd met mensen die bang zijn om te kopen. Zonder maatregelen leidt dit tot een infarct op de woningmarkt. Wij hebben de overheid opgeroepen om met maatregelen te komen om de bouw te stimuleren, zoals een btw-verlaging of het herinvoeren van de Van der Laansubsidie uit 2009.”

Woningtekort ontstaat doordat er te weinig wordt gebouwd, maar ook doordat de bevolking groeit. “Vorig jaar was een toename voorspeld van 90.000 huishoudens, maar in 2022 hebben we een groei gezien van bijna 150.000 huishoudens. Dat komt deels door immigratie, maar huishoudens worden ook kleiner en mensen worden ouder. We kennen nu 800.000 80-plussers en in 2040 zijn dat er 1,6 miljoen. Veel van hen hebben mobiliteitsproblemen of lijden aan een vorm van dementie. Het is op z’n minst opvallend dat we de afgelopen jaren niet gebouwd hebben voor deze ouderen.”

Positieve ontwikkelingen

Volgens Marijn Snijders gaan we het totale woningtekort niet oplossen, maar er is wel goed nieuws. “De pensioenfondsen beschikken nog steeds over kapitaal om in woningbouw te investeren, en de corporaties kunnen veel meer dan de afgelopen jaren. Je ziet dat corporaties steeds meer projecten aankopen van bouwers en ontwikkelaars, en er zijn plannen waar al vergunningen voor zijn afgegeven. Daar staat tegenover dat de rente is gestegen, maar wanneer bijvoorbeeld de Van der Laansubsidies weer zou worden ingevoerd, moet het mogelijk zijn de businesscases rond te krijgen. Er zit nu een mismatch in de markt waar we veel last van krijgen als we daar niet heel snel iets aan gaan doen.”

Mogelijk voor u  

Mogelijk financiert zakelijk vastgoed in heel Nederland; van grote stad tot kleine kern. Wilt u geld lenen voor de aankoop van een zakelijk pand of wilt u geld uitlenen met veel zekerheden en een aantrekkelijke rente? Bij ons is het mogelijk. Lees hier verder.

Luister de aflevering