Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Wat doen overstromingen met de waarde van je huis of bedrijfspand?

De recente periode van hevige regenval en overstromingen in Nederland heeft opnieuw de aandacht gevestigd op de impact van klimaatverandering op vastgoed. Waar doet u als vastgoedontwikkelaar of -belegger verstandig aan? In de podcast Vastgoed Gezocht, gaat Maarten Kleinhans, professor Fysische Geografie aan de Universiteit Utrecht, in op de uitdagingen en strategieën met betrekking tot vastgoedontwikkeling in het licht van veranderende klimaatomstandigheden.

Professor Kleinhans benadrukt dat de huidige situatie interessant, maar niet verrassend is, gezien de frequente problemen met hoogwater in Nederland. Hij legde uit dat het cruciaal is om vooruit te kijken en ruimtelijke planning op grotere schaal te omarmen, rekening houdend met de complexe waterbeheerssystemen die geen rekening houden met lokale oplossingen.

Adaptief bouwen

Een van de belangrijkste kwesties is de noodzaak van adaptief bouwen. Met de verwachte stijging van de zeespiegel en toenemende neerslag, is het van vitaal belang dat vastgoedontwikkelaars en beleidsmakers strategieën implementeren die rekening houden met deze veranderingen. Dit omvat het vermijden van bouw op kwetsbare locaties, het aanpassen van funderingen en het heroverwegen van bestaande bouwplannen.

Klimaatrisico’s integreren in waardebepaling vastgoed

Het is verstandig en noodzakelijk om klimaatrisico's te integreren in de waardebepaling van vastgoed. Recente onderzoeken suggereren dat de potentiële waardevermindering van woningen als gevolg van klimaatverandering aanzienlijk kan zijn. Het is essentieel dat zowel de private sector als de overheid actief betrokken zijn bij het adresseren van deze kwestie om een eerlijke verdeling van risico's te waarborgen en onverwachte waardeverminderingen te voorkomen.

Kansen voor innovatie en samenwerking

Hoewel er uitdagingen zijn, biedt de noodzaak om adaptieve maatregelen te nemen ook kansen voor innovatie en samenwerking tussen verschillende belanghebbenden. Door gezamenlijk te werken aan veerkrachtige vastgoedontwikkeling en het integreren van klimaatbestendige praktijken, kunnen we de negatieve effecten van klimaatverandering op het vastgoed verminderen en tegelijkertijd duurzame groei en ontwikkeling bevorderen. Luister hier de podcast.

Financiering van vastgoed en projectontwikkeling

Heeft u plannen om vastgoed aan te kopen of wilt u verbouwen en uw vastgoed verduurzamen voor de toekomst? Mogelijk is u graag van dienst als het gaat om het financieren van (ver)bouw, verduurzamen, projectontwikkeling of aankoop van vastgoed. Wilt u weten of Mogelijk u kan financieren? Vul de quickscan in en hoor binnen twee werkdagen welke financiering haalbaar is.

Luister de aflevering