Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Visie voor 2100: hoe richten we Nederland in?

De ruimte in Nederland wordt steeds schaarser. Hoe gaan we daarmee om? Welke woningen komen waar en hoe wapenen we ons tegen de klimaatverandering? Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, houdt zich dagelijks met deze vragen bezig. Met Maarten Bouwhuis en co-host Maarten de Gruyter gaat hij in gesprek over hoe we Nederland de komende 80 jaar inrichten.

Als Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving geeft Wouter het kabinet gevraagd én ongevraagd advies op het gebied van ruimtelijke vraagstukken. Daar is wonen uiteraard een groot onderdeel van. “Maar het is breder dan dat,” legt Wouter uit. “Als je ergens woont, moet je er ook kunnen werken en een ommetje kunnen maken. En dan is er bijvoorbeeld ook nog energieopwekking, landbouw en natuurbeheer.”

Luister de hele podcast

Gebrek aan visie en sturing

Volgens Wouter wordt de ruimte in Nederland nu niet efficiënt gebruikt. “Er verschijnen datacentra op plekken waar geen energie opgewekt wordt, er komen bedrijventerreinen op slecht bereikbare plaatsen en er worden huizen gebouwd in gebieden waar mensen niet willen wonen. Dat komt door het gebrek aan visie in de afgelopen jaren. We hebben lang gedacht dat Nederland af was. Maar dat is natuurlijk niet zo: Nederland moet veranderen.”

Om die verandering te realiseren, is sturing vanuit het Rijk noodzakelijk. “De gemeente en provincie hebben meer mandaat gekregen om het land in te richten. In principe heb ik daar niks op tegen; het gaat immers om de kwaliteit van leven van mensen in een stad of regio. In tegenstelling tot de Rijksoverheid, die de traditie heeft om uniforme woonwijken over heel Nederland uit te rollen, ziet de gemeente welke woningen er écht nodig zijn. In de grote steden heb je bijvoorbeeld veel kleine woningen nodig voor eenpersoonshuishoudens, zowel voor senioren als starters. Toch gaat het nu nog mis, omdat er een gebrek is aan sturingsmiddelen om de gebiedsontwikkeling te realiseren. Daarbij is ons land met alle polders en deltawerken te fragiel om in z’n geheel over te laten aan individuele projectontwikkelaars. Het Rijk heeft dus een duidelijke visie én sturingsmiddelen nodig voor de komende 80 jaar.”

Nederland in 2100

Wouter verwacht dat het nieuwe kabinet de komende vier jaar veel aandacht zal hebben voor het dossier fysieke leefomgeving, met oog voor de klimaatverandering en vergrijzing. En hoe zal Nederland er dan in 2100 uitzien? “Ik ben een optimist. Nederland is tegen die tijd nog steeds een prachtig land waar heel veel mensen gelukkig wonen.”

Vastgoedinvestering bij Mogelijk

Wilt u uw geld investeren en zo bijdragen aan het Nederland van de toekomst? Bij Mogelijk kunt u investeren in zakelijke hypotheken op divers zakelijk vastgoed door heel Nederland. Kijk hier voor meer info.