Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Vijf jaar rentevast en daarna?

Annemieke Schoonderwoerd, partner Mogelijk Vastgoedfinancieringen 

Bij Mogelijk kun je als ondernemer je zakelijk vastgoed laten financieren door een investeerder uit ons netwerk. Bankvrij vastgoed financieren noemen wij dat. Er wordt een hypothecaire akte opgemaakt waarin afspraken staan over rente en aflossing. Momenteel is deze rente door ons vastgesteld op zo’n 6%. Maar wat is het percentage als de rentevast periode van vijf jaar voorbij is? En wat gebeurt er als je als investeerder tussentijds behoefte hebt om je investering weer liquide te maken?

6% rente

In ons model gaan we uit van een rentevergoeding voor de investeerder van zo’n 6% over een periode van vijf jaar. Het exacte percentage is afhankelijk van de loan to value, het object en de locatie. Voor een investeerder is een vergoeding van 6% momenteel heel behoorlijk. Een ondernemer kan elders misschien tegen een lager percentage geld lenen, maar er gelden dan ook andere voorwaarden waaraan je moet voldoen. Bij Mogelijk zien we dat momenteel de ondernemers en de investeerders tevreden zijn over het percentage waarmee wij werken.

Rentevast periode loopt af

Als de rentevast periode na vijf jaar afloopt, maken we een nieuwe afspraak over de rentevergoeding. Deze rentevergoeding wordt vastgesteld  op basis van de actuele marktsituatie. Het percentage kan dus dalen, maar ook stijgen. Praktisch zal nooit een percentage worden gehanteerd dat sterk afwijkt van de markt.

Boetevrij aflossen

Om een voorbeeld te geven: in het geval dat over vijf jaar de rente voor de ondernemer met bijvoorbeeld een procent stijgt tot zeven procent, bestaat de mogelijkheid dat deze zijn financiering boetevrij aflost en elders zijn financiering betrekt. De investeerder zou natuurlijk blij worden van een renteverhoging, maar zijn financiering kan snel tot een einde komen als de ondernemer vervroegd aflost.

Financiering is verhandelbaar

Mochten de rentepercentages in de financiële wereld dalen, dan zou de situatie zich kunnen voordoen dat een investeerder van zijn financiering af wil. Bijvoorbeeld bij een daling van de vergoeding met één procent. In het model van Mogelijk kan dat dan ook. De financiering is namelijk verhandelbaar. Bij Mogelijk beschikken we over een dermate goed netwerk, dat wij altijd een andere investeerder weten te vinden die wél wil instappen. Voor investeerders is het dus belangrijk om te beseffen dat ze weliswaar een overeenkomst aangaan van twintig jaar, maar dat de lening tussentijds altijd is over te dragen. De ondernemer die wordt gefinancierd merkt hier niets van.

Vermogen liquide maken

Recent nam een investeerder contact met ons op over twee leningen die hij bij Mogelijk had uitstaan. Hij had zijn geïnvesteerde vermogen nodig voor een andere zakelijke activiteit. De investeerder was er mee ingenomen toen wij hem meldden dat binnen twee weken het bedrag dat hij had geïnvesteerd weer liquide zou zijn.

Herplaatsen hypothecaire akte

Het herplaatsen was geen probleem; een nieuwe investeerder was snel gevonden. De loan to value van dit object was inmiddels verder verbeterd. Bovendien was het betaalgedrag van de geldlener stipt, wat wij uiteraard aan de nieuwe investeerder konden laten zien. Dat het ook nog om twee bedrijfspanden ging die heel courant waren, hielp eveneens mee. Deze drie voorwaarden, LTV niet te hoog, goed betaalgedrag en de kwaliteit van het onroerend goed, zijn altijd belangrijk bij Mogelijk.

Hét alternatief

Bij Mogelijk is een zakelijke hypothecaire lening dus verhandelbaar voor de investeerder. Dit kan via Mogelijk, maar het is ook een optie om dit zelf te organiseren met een andere investeerder. De lening bij Mogelijk wordt afgesloten met een (gebruikelijke) looptijd van twintig jaar en bemiddelingskosten van 2%. Maar wie er na bijvoorbeeld vijf jaar vanaf wil, kan dit dus snel en eenvoudig doen. De kosten die Mogelijk rekent voor het bemiddelen bij het verhandelen, bedragen  1% van de uitstaande leensom, alleen te betalen bij succes. En ook dan is het rendement, ondanks gemaakte kosten, hoog.

Wie nu liggende gelden heeft en de komende jaren een bovengemiddeld rendement wil behalen, geborgd met de zekerheid van het eerste recht van hypotheek, kan op onze website bij het actuele aanbod objecten bekijken die via Mogelijk bankvrij van een financiering worden voorzien. Investeren in zakelijk hypotheken is het alternatief voor beleggen in aandelen of vastgoed.

ik wil investerenik wil een zakelijke hypotheek