Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Veel zekerder dan dit, wordt het niet

Het nieuwe Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds is voor beleggers die kapitaalbehoud belangrijk vinden, in combinatie met een stabiel geprognoticeerd rendement van 4,5%. Zekerheid is dus een belangrijk aspect. Folkert Eggink, Algemeen Directeur bij Mogelijk legt uit wat beleggen in dit fonds zo zeker maakt.

Folkert: “Investeerders zijn bij Mogelijk gewend aan een aantal zekerheden bij de één-op-één financiering. Voor een belegging in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds gelden in principe dezelfde zekerheden. Ook voor de zakelijke hypotheken die via dit fonds worden verstrekt, tekent de geldnemer in privé mee en we vragen hem of haar om een eigen inbreng. Waar we bij één-op-één financiering tot maximaal 85% van de waarde van het pand kunnen financieren, leggen we voor hypotheken vanuit het fonds de lat gemiddeld op 65%. Dat geeft meer zekerheid dat bij onvoorziene omstandigheden de uitstaande lening uit opbrengsten van een executieverkoop kan worden terugbetaald aan het fonds.”

Eerste recht van hypotheek op alle panden

Om te zorgen dat het fonds als schuldeiser als eerste wordt uitbetaald bij al dan niet gedwongen verkoop, heeft het fonds eerste recht van hypotheek op alle verstrekte leningen. “Ook dat zijn onze bestaande investeerders gewend. Alleen staat dat recht bij de één-op-één financiering op naam van de investeerder en in dit geval op naam van de bewaarder van het fonds; Stichting Bewaarder Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds”, vertelt Folkert.

Goed verzekerd

Ook de zekerheid van een secundaire opstalverzekering is bij het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds van toepassing. Folkert: “Net als bij de één-op-één financiering sluiten we voor alle panden een secundaire opstalverzekering af. Daarmee dekken we het risico af dat – wanneer een pand beschadigd raakt of verloren gaat – de opstalverzekering van de geldnemer ontoereikend is om de belangen van onze investeerders te dekken.”

Spreiding van risico’s

Naast deze zekerheden die ook bij één-op-één financieringen van toepassing zijn, kent beleggen in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds nóg een aspect dat voor extra zekerheid zorgt. “Het risico van de belegging rust niet enkel op één pand, maar is verdeeld over alle panden die via het Fonds zijn gefinancierd. De kans dat er met álle panden iets mis zou gaan, is uiteraard heel erg klein”, aldus Folkert.

“Dus ja, we stellen investeerders ervan op de hoogte dat zij hun inleg kunnen verliezen, dat moeten we officieel ook doen”, besluit Folkert. “Maar in de praktijk is die kans dankzij deze zekerheden wel heel, heel erg klein. Niet zo vreemd dus dat het fonds een vliegende start maakt: in de eerste dagen van openstelling ontvingen we al voor meer dan 2 miljoen aan inschrijvingen en we verwachten de komende weken nog snel meer beleggers te mogen inschrijven, mede omdat we in deze introductie-fase geen instapkosten in rekening brengen.”