Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Stapelen van financieringen kan oplossing bieden

Pablo de Loor, partner Mogelijk Vastgoedfinancieringen

Wat doe je als ondernemer als je financieringsbehoefte groter is dan het bedrag dat je via een bancaire instelling of Mogelijk Vastgoedfinancieringen kunt lenen? Een dergelijk vraagstuk komt steeds vaker voor. De loan to value is dan te hoog. Met andere woorden; het bedrag dat men wil lenen ten opzichte van de waarde van het te financieren pand is te groot. Maar het gaat vaak om relatief lage bedragen die men tekortkomt om een succesvolle financiering tot stand te brengen. Stapelen, is dan vaak mijn antwoord.

Verkoper financiert pand

We hebben al meerdere keren ervaren hoe het stapelen van een financiering succesvol kan worden toegepast. Bijvoorbeeld bij een horecaondernemer die het pand dat hij al jaren huurde wilde kopen. De eigenaar wilde graag verkopen en de huurder meldde zich bij ons. Ondanks zijn goede cijfers en florissante vooruitzichten was een volledige financiering niet mogelijk vanwege een beperkte eigen financiële inbreng. Toch zagen wij mogelijkheden en bij ons aan tafel bleek de wil van alle betrokken partijen groot om eruit te komen.

Recht van tweede hypotheek

De waarde van het pand was € 600.000,-, de eigen inbreng beperkt en via Mogelijk was een bedrijfshypotheek bereikbaar van € 300.000,-. Samen hebben we gekeken naar manieren om het ontbrekende bedrag te financieren. Alle opties werden daarbij bekeken. Uiteindelijk was de oplossing dat de verkoper dit bedrag via een achtergestelde lening beschikbaar stelde. Daarbij verkreeg hij het recht van tweede hypotheek. Op die wijze was de verkoop van het pand een feit. De koper was blij vanwege de doorgang van de koop. De verkoper ook, want hij heeft geen concessies hoeven te doen in de verkoopprijs.

Crowdfunding

Een van de afspraken tussen beide partijen was dat de ondernemer de achtergestelde lening op korte termijn zou inlossen. De horecaondernemer zette daartoe een crowdfunding actie op touw en wist tot zijn eigen verbazing binnen twee maanden de lening bij zijn verkoper af te lossen. Ondertussen voldoet hij nog steeds netjes iedere maand zijn rente- en aflossingsbetalingen aan Stichting Mogelijk. Een schoolvoorbeeld hoe je kunt omgaan met alternatieve manieren van financieren. 

Stapelen vergroot kansen voor ondernemers

Het model waarvan wij ons bij Mogelijk bedienen, staat het stapelen van financieringen toe. Ons uitgangspunt is wel altijd dat de investeerder die de hypotheek verstrekt via Mogelijk altijd het recht van eerste hypotheek heeft. Is het bedrag echter niet afdoende voor de aankoop of herfinanciering van het zakelijke pand, dan vormen andere alternatieve financieringsbronnen een goede oplossing. Informal investors en/of crowdfunding zijn dan een goede aanvulling, waardoor de financiering van een pand toch succesvol kan worden afgesloten. Deze mogelijkheid vergroot de kansen voor ondernemers die commercieel vastgoed willen kopen substantieel.

ik wil een zakelijke hypotheek ik wil investeren