Fonds 10 nog geopend tot en met 12 juli. Lees hier meer of meld u direct aan
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Secundaire opstalverzekering biedt investeerders extra zekerheid

Het concept van Mogelijk Vastgoedfinancieringen, waarbij zakelijk hypothecaire leningen tot stand worden gebracht tussen investeerders en ondernemers, biedt veel zekerheid aan investeerders. Zo hebben investeerders het eerste recht van hypotheek, tekent de ondernemer (debiteur) in privé mee en brengt hij zelf geld in. We zijn er heel trots op dat we nog een extra zekerheid hebben kunnen toevoegen aan ons concept: de secundaire opstalverzekering.

Om de investeerder zoveel mogelijk zekerheden te bieden, werkt Mogelijk met een factoringsarrangement, dit wordt verzorgd door Mogelijk Plus. Mogelijk Plus voert de lening administratie en neemt het betalingsrisico over in geval van wanbetaling. Mocht een debiteur niet aan zijn maandelijks rente- en aflossingsverplichting voldoen, dan betaalt Mogelijk dit aan de investeerder. De investeerder heeft dus altijd op de eerste werkdag van de maand de rente en aflossing op zijn bankrekening. De secundaire opstalverzekering is als nieuw onderdeel toegevoegd aan het Mogelijk Plus arrangement. 

De werking van de secundaire opstalverzekering

In de hypotheekakte is vastgelegd dat de ondernemer die de financiering aangaat, een opstalverzekering moet hebben. Maar wat nu als de ondernemer in gebreke blijft? Om extra zekerheid te bieden, heeft Mogelijk Plus standaard in het arrangement een secundaire opstalverzekering opgenomen. Blijkt na schade, veroorzaakt door brand, storm of luchtvaartuigen, dat er geen afdoende verzekering is afgesloten en de debiteur kan de schade niet herstellen, dan kan er een beroep worden gedaan op de secundaire opstalverzekering van Mogelijk Plus. Hoewel de kans zeer klein is dat een debiteur, tegen de afspraken in, geen opstalverzekering heeft en er schade ontstaat die hij niet kan herstellen, vinden wij het belangrijk de investeerder zo veel mogelijk zekerheden te bieden. Met deze secundaire opstalverzekering is het pakket aan zekerheden nu nog completer.

De 5 zekerheden die Mogelijk Vastgoedfinancieringen aan investeerders biedt:

mogelijk-vastgoed-financieren-secundaire-opstalverzekering