Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Nee, het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds is géén traditioneel vastgoedfonds

Is het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds een vastgoedfonds? Deze vraag zien wij bij Mogelijk regelmatig voorbijkomen. Het antwoord daarop is ‘Nee’. Maar waar zit het verschil dan eigenlijk in? Jelmer Baukema en Daan Horsthuis, advocaten bij Van Doorne, leggen het uit.

Geen vastgoed in eigendom

“Het belangrijkste om te beseffen”, begint Daan, tevens partner bij van Doorne, “is dat een vastgoedfonds belegt in vastgoed; het koopt, exploiteert, en verkoopt vastgoed. Het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds, daarentegen, doet dat niet. Dit fonds verstrekt hypothecaire financiering voor zakelijk vastgoed dat ondernemers of vastgoedbeleggers in eigendom hebben of willen verkrijgen. Het fonds belegt daarmee in zakelijke hypothecaire leningen.” 

Risico bij traditionele vastgoedfondsen en Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds

Dit gegeven levert een belangrijk verschil op tussen een traditioneel vastgoedfonds en het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds. Jelmer licht dit verschil toe aan de hand van een voorbeeld: “Doordat een traditioneel vastgoedfonds belegt in het vastgoed zelf, zullen de financiële risico's die gepaard gaan met de eigendom van het vastgoed direct voor rekening van het fonds komen. Hierbij kun je denken aan onvoorziene kosten voor onderhoud, leegstand of waardevermindering. 

Bij het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds blijven deze risico’s in eerste instantie bij de eigenaren van de via het fonds gefinancierde panden. Voor het fonds geldt het risico van wanbetaling door haar geldnemers. Komt een geldnemer zijn of haar verplichtingen ten opzichte van het fonds niet na, dan kan het fonds vanwege haar eerste recht van hypotheek overgaan tot executieverkoop van het onderpand en zich op de (netto) verkoopopbrengst van het onderpand verhalen. Het eerste recht van hypotheek geeft het fonds voor wat betreft die opbrengt een voorrangspositie ten opzichte van de overige schuldeisers van de geldnemer.”

Rendement van een vastgoedfonds

Het hiervoor genoemde verschil tussen beide type fondsen kan daarnaast van invloed zijn op het rendement. “De hoogte van het verwachte rendement van een traditioneel vastgoedfonds kan op een ander niveau liggen dan bij het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds”, meldt Daan. “Een ander risicoprofiel is doorgaans gekoppeld aan een ander rendement. Het verwachte rendement van het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds neemt meerjarig vastgelegde rentetarieven op de financieringen die zijn verstrekt als uitgangspunt. Bij een vastgoedfonds is het verwachte rendement onder meer afhankelijk van huurprijs, bezettingsgraad, kosten voor het onderhoud en waarde fluctuatie van de panden”.

“Dus”, concluderen Daan en Jelmer, “nee, het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds is geen traditioneel vastgoedfonds". 

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek. 
Bel mij terug