Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Na succes fonds II is het Mogelijk Zakelijk Hypotheken Fonds III nu open voor beleggers

Na het succes van de eerdere fondsen, is het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds weer open voor beleggers. “Het Mogelijk Zakelijk Hypotheken Fonds voorziet in een groeiende behoefte. Voor beleggers die behoefte hebben aan diversiteit, spreiding, gemak, ontzorging én een stabiel rendement met een vaste inkomstenstroom, is beleggen in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds interessant”, vertelt Miranda Landkroon-Wiegmans, fondsmanager van het Mogelijk Zakelijk Hypotheken Fonds.

Beleggen zonder zorgen

“Nu we alweer het derde fonds op rij openen, worden we steeds vaker bevestigd dat onze fondsen met name geschikt zijn voor de behoudende belegger die geen zorgen wil hebben. Met de fondsgelden worden zakelijke hypotheken van ondernemers gefinancierd. Wij zorgen voor een gespreide portefeuille. We financieren hoogwaardig zakelijk vastgoed, met name kantoren en bedrijfspanden verspreid door heel Nederland. We weten dat sommige beleggers in meerdere van onze fondsen geld inleggen, zo spreiden zij ook zelf nog eens extra.”

Geprognosticeerd rendement van 6%

Beleggen in het actuele Mogelijk Zakelijk Hypotheken Fonds kan vanaf € 100.000,-. Het fonds biedt beleggers een geprognosticeerd rendement van 6% voor vijf jaar vast. Een mooie optie waarbij u als belegger eenmalig geld inlegt, waarna er na een aanloopperiode van zes tot acht weken maandelijks een rendementsuitkering volgt.

Verschil hypothekenfonds en vastgoedfonds

“We krijgen nog wel eens de vraag wat het verschil is tussen het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds en een vastgoedfonds. Het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds koopt geen vastgoed aan maar is gevuld met met zakelijke hypotheken. Het rendement van het fonds is hierdoor niet (mede) afhankelijk van de waarde van het onderliggende vastgoed. Het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds is een stabiele manier van fondsbeleggen. Het fonds heeft het eerste recht van op hypotheek op de leningen en we sluiten voor alle objecten een secundaire opstalverzekering af. Daarmee bieden we een veilige beleggingsoptie.

Kennissessies in het land

“We hechten waarde aan het geven van goede en gedegen voorlichting aan potentiële beleggers. Daarom organiseren wij op verschillende locaties in het land speciale kennissessies over het investeren in het Mogelijk Zakelijk Hypotheken Fonds. Wilt u meer weten over hoe u veilig kunt beleggen en wat de structuur is van het fonds? U bent van harte welkom om een van onze kennissessies bij te wonen”, besluit Miranda. Bekijk hier de details, natuurlijk kunt u zich ook direct aanmelden.

Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds

  • Geprognosticeerd rendement 6%,
  • Investeren vanaf € 100.000,-
  • Stabiel rendement met looptijd van vijf jaar
  • Overwinstpotentie aan het einde van de looptijd
  • Spreiding en diversiteit aan vastgoed
  • Eerste recht van hypotheek op gehele portefeuille op naam van het fonds