Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds goed alternatief voor beleggen in vastgoed

Alle fiscale aanpassingen hebben het rendement op vastgoed behoorlijk onder druk gezet. Antoinette Wagenbuur, Relatie Manager Fondsbeleggers: “Beleggen in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds is daarom juist nu een uitstekend alternatief. Zeker voor beleggers die zorgeloos en zonder gedoe hun geld willen laten renderen.”

“Beleggen in zakelijke hypotheken is altijd al een goed alternatief geweest voor het zelf aankopen van vastgoed als belegging. Je hebt er namelijk een stuk minder gedoe van. Heb je zelf vastgoed voor de verhuur, dan moet je altijd klaar staan voor vragen van de huurder en het pand onderhouden. Nu daarbij het rendement onder druk staat, groeit de belangstelling van traditionele vastgoedbeleggers voor het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds.”

Beleggen vanaf € 100.000,-, geprognosticeerd rendement van {fonds-rendement2}

Het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds V is sinds 22 mei geopend voor beleggers en sluit op 7 juli. Beleggen kan vanaf € 100.000,- met een geprognosticeerd rendement van 6%. De looptijd is vijf jaar. In het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds leggen meerdere beleggers geld in waarmee kwalitatief hoogwaardig vastgoed van ondernemers wordt gefinancierd. “Het prettige voor beleggers is dat zij eenmalig geld inleggen en daarna niets meer hoeven te doen. Maandelijks wordt er rendement uitgekeerd en presteert het fonds boven verwachting dan volgt er aan het einde van de looptijd nog een extra winstuitkering.”

Beleggen in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds is een defensieve manier van fondsbeleggen. Dat is iets wat bij elke kennissessie ter sprake komt. Antoinette legt uit: “Vanuit het fonds worden zakelijke hypotheken van diverse ondernemers gefinancierd. Mogelijk vraagt van ondernemers altijd het taxatierapport en een substantieel bedrag aan eigen inbreng. De eigen inbreng ligt gemiddeld op 35%. Daarbij tekent de ondernemer bij het aangaan van de lening ‘in privé’ mee. Dit zorgt voor betrokkenheid van de ondernemer. Op de belegging rust het eerste recht van hypotheek. Hier wordt gebruik van gemaakt als de ondernemer niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. In geval van een gedwongen verkoop vloeit de uitstaande leensom terug in het fonds, hiervan wordt dan een vervangende financiering verstrekt. Deze vorm van beleggen biedt dus weinig risico’s en wij krijgen van veel beleggers bevestigd dat ze dat ontzettend prettig vinden.”

Kennissessies: toelichting en kennismaken team

Wilt u als (potentiële) belegger meer weten over beleggen in Het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds V? Kom dan naar een van onze speciale kennissessies.

Direct inschrijven?

U kunt zich direct inschrijven om deel te nemen aan het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds V. Heeft u vragen of wilt u overleggen? Bel dan: 0346 – 264 664, u kunt ook een mail sturen naar fondsbeleggen@mogelijk.nl.