Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

'Mogelijk is prima ingericht om ook nieuwbouwprojecten te financieren'

Maarten Rövekamp, partner Mogelijk Vastgoedfinancieringen

Net als bestaand bedrijfsmatig onroerend goed is ook zakelijke nieuwbouw voor ondernemers bij de bank moeilijk te financieren. Hoewel ondernemers uit het MKB in de meeste gevallen bij ons komen met een financieringsverzoek voor een bestaand pand, wil ik daarom dit keer aandacht vragen voor het financieren van een pand dat nog moet worden gebouwd.

Voor alle duidelijkheid: ook voor zakelijke nieuwbouw verbindt Mogelijk Vastgoedfinancieringen een ondernemer en een investeerder met elkaar en dat doen we graag. Ik denk dat ik wel weet waarom banken bij financieringsaanvragen voor nieuwbouw (nog) terughoudender zijn dan wanneer het om bestaand onroerend goed gaat. En –dat is de ervaring van menig ondernemer- ze vragen al zo veel zekerheden en stellen al zo veel voorwaarden bij het financieren van een bestáánd pand.

Via bouwdepots

Het financieren van een nieuwsbouwproject is nu eenmaal bewerkelijker dan dat je te maken hebt met een bestaand pand. Het verschil zit ‘m onder meer in de gespreide betaling van een nieuwbouwproject via bouwdepots. Het gaat dan vaak al gauw om vijf, zes facturen die bij ons binnenkomen en die we moeten administreren en doorsturen naar de investeerder. Want: eerst moet de grond worden betaald, dan volgt de eerste betaling aan de aannemer als die start met zijn werk, daarna vaak nog een tussentijdse betaling en uiteindelijk bij de oplevering de laatste termijn.

Bewerkelijk traject

Zo’n traject is dus bewerkelijk, zowel voor ons als voor de bank. Omdat het om relatief kleine bedragen gaat –vaak behelst zo’n depot minder dan anderhalve ton-, is het voor de bank niet aantrekkelijk een nieuwbouwproject te financieren. Het apparaat is er te groot voor en de organisatie is niet ingericht voor het op de voet volgen van kleinere projecten. Ze verdienen er dus te weinig aan.

Snel en eenvoudig

Bij Mogelijk werken we graag met bouwdepots; mijn lange ervaring als projectontwikkelaar komt daarbij goed van pas. Ik weet namelijk als geen ander waar de risico’s zitten. Maar daarnaast heeft het ook te maken met de manier waarop ons bedrijf is opgezet. Wij zijn wél ingericht op het werken met bouwdepots en onze administratieve backoffice is zo opgezet, dat we snel en eenvoudig dergelijke depots kunnen verwerken.

Zekerheden

Natuurlijk bouwen we ook bij het financieren van nieuwbouwprojecten zekerheden in en stellen zo nodig aanvullende eisen aan ondernemer en aannemer. Dat kan door van de ondernemer een aanvullende bankgarantie te eisen of garanties te vragen over de financiële gegoedheid van de aannemer. En we willen ook wel weten of die is aangesloten bij een garantiefonds. Want je moet er toch niet aandenken dat zijn bedrijf halverwege de bouw failliet gaat. Omdat we er zeker van willen zijn dat het hele traject correct verloopt, controleren wij voordat een betaling de deur uitgaat of de aannemer zijn werk wel volgens afspraak heeft gedaan.

Maar: alles bij elkaar is het werken met bouwdepots bij ons dus zeker geen probleem. Integendeel, iemand die financiering wil voor een nieuwbouwproject, kan bij Mogelijk heel goed terecht!