Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Meer bouwen in kleine gemeentes op het platteland?

Wie denkt dat de crisis op de woningmarkt beperkt blijft tot de grote steden en de Randstad heeft het mis. In kleinere dorpskernen is het dringen geblazen. Veel woningen gaan nog steeds als warme broodjes over de toonbank, en nieuwbouw is er maar mondjesmaat. De vraag van deze week: wat zijn de woningbouwuitdagingen van een wethouder in een kleine gemeente? John van Schagen en co-host Maarten de Gruyter leggen deze vraag voor aan Rosalien van Dolder, wethouder in het Noord-Hollandse Koggenland.

“In Nederland ligt de focus heel erg op bouwen binnen stedelijk gebied” merkt Rosalien op. “Wij krijgen van de provincie maar een beperkt aantal contingenten toegewezen waarop we kunnen ontwikkelen, en hebben binnen de dorpskernen geen binnenstedelijk gebied om op te bouwen. De hoeveelheid hectaren die wij nodig hebben om in onze lokale behoeften te voorzien staat in geen verhouding tot het enorme aanbod van het agrarisch areaal dat wij in onze gemeenten hebben. Het is wat mij betreft geen of-of, maar en-en.”

Luister de hele podcast

Rust en ruimte

Mensen wonen graag in stedelijk gebied waar voldoende faciliteiten zijn als winkels, scholen en openbaar vervoer. Willen mensen wel naar het platteland? “Wij sturen erop dat de jongeren in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Vlucht iedereen noodgedwongen naar de grote steden, dan krijg je op den duur te maken met verregaande vergrijzing. Daarmee creëer je dus een sterfhuisconstructie. Er zijn ook veel mensen die de ruimte opzoeken. Vooral als je thuis kunt werken, is het fijn dat je rustig kunt wonen, wandelen en fietsen. Deze tendens is onvoldoende meegenomen in de prognoses die nu gehanteerd worden.”

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

In Spierdijk is er een initiatief geweest om een nieuwe wijk te ontwikkelen op basis van een collectief particulier opdrachtgeverschap, een CPO. Daar was een stuk grond al in handen van een ontwikkelaar, maar die kon met de gemeente niet tot overeenstemming komen. Bewoners zijn toen zelf met de ontwikkelaar in gesprek gegaan, en hebben een deal kunnen sluiten door wat meer out of the box te denken.

Didam arrest

Op 26 november 2021 wees de Hoge Raad het arrest 'Didam', waarin beperkingen zijn gesteld aan de contractsvrijheid van overheidslichamen bij het sluiten van overeenkomsten, waaronder de verkoop van onroerende zaken. Onderhandse verkoop zonder gelijke kansen te bieden aan alle (potentiële) gegadigden is niet toegestaan. “Dat betekent dat wij niet zomaar grond kunnen verkopen aan een CPO ten behoeve van de eigen inwoners. Het moet juridisch wel standhouden. Dat betekent dat alle 345 gemeenten zich met al hun juristen en ambtenaren hierover moeten buigen. Dat is triest en onnodig. Ik pleit ervoor dat Den Haag dit voor de gemeenten gaat regelen, zodat ze niet zelf het wiel hoeven uit te vinden.”

Mogelijk voor u  

Mogelijk financiert zakelijk vastgoed in heel Nederland; van grote stad tot kleine kern. Wilt u geld lenen voor de aankoop van een zakelijk pand of wilt u geld uitlenen met veel zekerheden en een aantrekkelijke rente? Bij ons is het mogelijk. 

Lees verder