Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Klimaatbestendige woonwijken en bedrijventerreinen

Gebouwen die beter bestand zijn tegen wateroverlast, extreme droogte, hittegolven en bodemdaling. Het kabinet presenteerde onlangs een pakket met prestatie-eisen om dit voor elkaar te krijgen. De vraag van deze week: hoe bouwen we klimaatbestendige woonwijken en bedrijventerreinen? Maarten Bouwhuis en co-host Maarten de Gruyter bespreken dit met deltacommissaris Peter Glas, die de overheid adviseert over waterbeschikbaarheid en -veiligheid.

Op dit moment vormt het pakket een richtlijn voor de ontwikkelaars en wordt er onderzocht hoe dit juridisch kan worden geborgd voor heel bouwend Nederland. “Ontwikkelaars kijken primair naar de korte termijn”, legt Peter Glas uit. “Het gaat hen er begrijpelijkerwijs om hun businesscase rond te krijgen. Wij gaan ervan uit dat wat je nu bouwt er over 50 jaar nog ligt, en de infra daaromheen ook over 100 jaar nog dienstdoet. De klimaatverandering komt wel degelijk op ons af, en dat heeft consequenties. We zijn nu gewend om onze plannen op de tekentafel uit te werken om daarna aan het Waterschap te vragen dit met pompen en gemalen mogelijk te maken. Nu wordt de aanpak water- en bodemsturend: voor je een plan gaat maken, moet je eerst kijken hoe het water stroomt en hoe de bodem eruitziet.”

Van veenweide tot zandgrond

Nederland is een divers land. In het westen hebben we polders en in het oosten hoge zandgronden. Betekent dit dat die maatlat in een veenweidegebied anders is dan op zandgrond? “Je moet slimme maten verzinnen. Je moet niet op middelenniveau vastleggen waar het aan moet voldoen, maar op doelniveau. Het doel is dat een regenbui van pak ’m beet 14 millimeter per uur geen overlast veroorzaakt. Hoe je dat vervolgens voor elkaar krijgt, pakt in een veenweidegebied in een zakkende polder anders uit dan op de Hoge Veluwe.”

Politieke keus

“We moeten af van het afwentelen. We wentelen nu af in de ruimte, waarbij we het water laten doorstromen naar de volgende lagergelegen polder. We wentelen af naar de toekomst, doordat we niet langer dan vier jaar vooruitkijken om ons businessmodel rond te krijgen. Zo wentelen we af naar de volgende generatie, en dat is onverantwoord. Vanuit die langere termijnvisie moet je kijken hoe je de bouw in heel Nederland op een andere manier kunt verdelen. Dat vergt enige regie, en is daardoor een politieke keus: sturen we centraal vanuit Den Haag of sturen we nationaal in overleg met de regio? Als je dat alleen maar vanuit het marktmechanisme zoals dat nu is zou doen, gaat dat nooit lukken.”

Mogelijk voor u  

Mogelijk financiert zakelijk vastgoed in heel Nederland; van grote stad tot kleine kern. Wilt u geld lenen voor de aankoop van een zakelijk pand of wilt u geld uitlenen met veel zekerheden en een aantrekkelijke rente? Bij ons is het mogelijk. Lees hier verder.

Luister de aflevering