Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Investeringen in zakelijke hypotheken goed bestand tegen verhoogde belastingdruk

De overheid heft belasting op het rendement op het vermogen in box 3. Daarvoor berekent de belastingdienst eerst een fictief rendement dat ze voor 32% belast (in 2023). Tot in 2022 werd het rendement op het vermogen door de belastingdienst op één manier berekend, ongeacht of dat vermogen op een spaarrekening stond of in aandelen of vastgoed zat. Wel was er een verdeling in schijven waarbij de Belastingdienst bij een groter vermogen uitging van een hoger rendement. Het fictief rendement varieerde daardoor van 1,82% tot 5,53%. Eerder publiceerde Mogelijk al een blog over dit onderwerp. Dit item is een verdiepingsslag met daarbij extra aandacht voor de positie van de investeerder.

In het nieuwe systeem is er een onderscheid gekomen tussen 1) spaargelden, 2) overige bezittingen (zoals aandelen, vastgoed en andere investeringen) en 3) schulden. Voor elk van die categorieën heeft de overheid een fictief rendement vastgesteld. Voor spaargeld is dat 0,01%, voor beleggingen 6,17% en voor schulden rekent de Belastingdienst een negatief rendement van 2,75%.

Sparen of beleggen

“Met zulke grote verschillen tussen sparen en beleggen, maakt het nogal uit wat je met je vermogen doet”, meent Sjoerd Stokmans,  advocaat-fiscalist bij Van Doorne. “Spaargeld wordt nauwelijks belast, maar levert ook niets op. Het enige voordeel is dat er weinig risico’s aan zitten. Aan beleggen en investeren kleven wel risico’s, maar daar tegenover staat mogelijk een hoger rendement. Zekerheden worden dus belangrijker en tegelijk wil je natuurlijk wel voldoende rendement maken zodat het opweegt tegen de belastingdruk.”

Rekenvoorbeeld sparen of beleggen

Stel, u ontvangt op een investering van € 100.000,- een rendement van 6,25%. Dat levert u € 6.250,- op. De Belastingdienst berekent een fictief rendement van 6,17%, dus € 6.170,-* waar u 32% belasting over moet betalen. Dat is € 1.974,-. Netto houdt u € 4.256,- over.

Heeft u echter een belegging die slechts 2% rendement oplevert, dan houdt u in dit voorbeeld netto slechts € 26,- over, terwijl u wél risico loopt over uw investering. In dat geval lijkt sparen een betere optie; nauwelijks rendement, nauwelijks belasting, maar ook geen risico.

* Dit is een vereenvoudigd voorbeeld. De exacte berekening van het belastbaar inkomen kan anders uitpakken, afhankelijk van andere factoren zoals schulden, fiscale partner etc.

Investeren in zakelijke hypotheken goed alternatief

Voor wie dan twijfelt tussen het beleggen in vastgoed of het investeren in zakelijke hypotheken, zoals dat bij Mogelijk kan, is er een aantal punten om in overweging te nemen. Sjoerd: “Ten eerste: de waarde van het vermogen. Een investering in een zakelijke hypotheek heeft in principe gewoon de waarde van het uitgeleende vermogen. De waarde van een woning of appartement voor de verhuur wordt door de Belastingdienst op basis van de WOZ vastgesteld. Dat kán gunstig uitpakken maar u kunt te maken krijgen met ‘onverwachte gebeurtenissen’. Denk aan leegstand of onverwachte onderhoudskosten. Bij investeren in zakelijke hypotheken is dit een stuk minder het geval.”  Collega advocaat-fiscalist Arianne Bonthuis vult aan: “Wegens verhoogde overdrachtsbelasting, stijgende rentes, de versobering van de leegwaarderatio en de aangekondigde huurregulering in het middensegment staat het rendement van vastgoed behoorlijk onder druk. Er zijn echt minder zekerheden dan een jaar geleden, bij investeren in zakelijke hypotheken heb je minder last van deze onzekerheden, zodat dit een goed alternatief kan zijn.”

Vastrentende producten met direct rendement

Folkert Eggink, algemeen directeur van Mogelijk, begrijpt dat juist nu veel investeerders kiezen om te investeren in zakelijke hypotheken bij Mogelijk. “Januari was zelfs een recordmaand als het gaat om nieuwe investeerders”, vertelt hij. “Dat komt doordat we een mooie propositie hebben: het rendement op de producten van Mogelijk, zowel de één-op-één financiering als het fondsbeleggen, ligt rond het huidige fictieve rendement dat de Belastingdienst hanteert. Bovendien zijn het stabiele, vastrentende producten die een direct rendement en een maandelijkse cashflow opleveren én bovendien gedekt zijn met zekerheden zoals het eerste recht van hypotheek. Dat maakt dat ze ook bij deze verhoogde belastingdruk interessant blijven.”