Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Fiscale wijzigingen 2023: wat verandert er voor u?

Het jaar 2023 is begonnen. Wie in dit nieuwe jaar plannen heeft op gebied van vastgoedbeleggingen doet er goed aan om rekening te houden met de fiscale wijzigingen die per 1 januari 2023 zijn ingegaan. Sjoerd Stokmans en Arianne Bonthuis, fiscalisten bij Van Doorne, lopen de wijzigingen langs.

Box 3 wijzigingen

De belangrijkste wijziging is de aanpassing van het fiscaal regime in box 3, waaraan eerder aandacht is besteed in het BNR-programma Vastgoed Gezocht. Sjoerd: “De overheid wil naar een systeem waarin er niet over een fictief rendement belasting wordt geheven, zoals nu het geval is, maar over het werkelijke rendement. Nu zijn die regelingen en de systemen van de belastingdienst daar nog niet klaar voor, maar wil men wel de eerste stappen zetten. Dit staat bekend als de overbruggingsregeling.”

Fictief rendement berekenen

“In de praktijk betekent dit dat veel particuliere vastgoedbeleggers al over 2023 meer belasting gaan betalen”, weet Sjoerd. “In de oude methode van de box 3 rendementsberekening werd een fictieve verdeling gemaakt tussen spaargeld en beleggingen. Naarmate het vermogen hoger was, ging de belastingdienst uit van een groter aandeel beleggingen. Dit resulteerde in forfaitaire rendementen van 1,8% in schijf 1 (tot € 50.651) , 4,4% in schijf 2 (€ 50.651 tot € 962.351) en 5,5% in schijf 3 (vanaf € 962.351). Over het totaal van het fictief berekend rendement wordt vervolgens belasting geheven. In 2022 was dit tarief 31%.”

Werkelijke verdeling van vermogen

“In de nieuwe berekening wordt gekeken naar een werkelijke verdeling van vermogen. Afhankelijk van het type vermogen, (a) banktegoeden en cash, (b) schulden en (c) overig vermogen, wordt er een ander - nog altijd fictief - rendement berekend. Voor de categorie (c) overige vermogen, waar vastgoed onder valt, wordt dit rendement gesteld op 6,17%.  Dat is een verhoging ten opzichte van de 4,4% uit de middenschijf in de oude berekening. Tegelijkertijd worden de kosten van schulden (negatief rendement) op 2,46% gesteld (waarschijnlijk). Per saldo zal een vastgoedbelegger dus op een hoger forfaitair rendement uitkomen dan voorheen. Over dat rendement wordt belasting geheven waarvan het tarief in 2023 verhoogd is van 31% naar 32%.”

Rekenvoorbeeld via berekenhet.nl

De Vries heeft een pand van € 500.000,- en een schuld van € 200.000,- .
In de oude systematiek betaalde zij in 2022: € 2.975,- (belastingdruk van 0,99% op het vermogen).
In 2023 zal zij € 6.752,- betalen (belastingdruk van 2,25% op het vermogen). Klik hier voor de berekening.

Versobering leegwaarderatio

Daarmee is het nog niet gedaan, weet Arianne. “Vastgoedbeleggers krijgen ook te maken met een versobering van de leegwaarderatio, een waardeafslag van de WOZ-waarde voor woningen die - wegens huurbeschermingsmaatregelen – tegen lage huren worden verhuurd. De leegwaarderatio is vanaf 1 januari 2023 op 100% gesteld in het geval van tijdelijke huurcontracten en/of bij verhuur aan familie. Dit zal het rendement drukken op verhuurde woningen waar deze ratio op van toepassing was.”

Verhoging overdrachtsbelasting commercieel vastgoed

Een derde belangrijke fiscale wijziging voor vastgoedondernemers is de verhoging van de overdrachtsbelasting”, vervolgt Arianne. “Deze stond jarenlang op 6%, is in 2021 naar 8% gestegen en is per 1 januari 2023 verder verhoogd naar 10,4%. Een transactie kost een vastgoedbelegger dus veel meer, hetgeen hij bij de verhuur moet zien te compenseren om tot eenzelfde rendement te komen.”

En dan komt er een ander voornemen van de overheid om de hoek die boven de markt hangt. “Minister de Jonge wil een veel groter deel van de woningen uit de vrije sector halen door het opschroeven van de puntengrens voor de vrije sector van 142 naar 187 punten. Valt jouw woning straks onder sociale huur, dan ben je beperkt in hoeveel huur je mag vragen.”

Beleggen in vastgoed of in vastgoedfinanciering

Al deze aanpassingen kunnen in bepaalde situaties het rendement op vastgoed behoorlijk onder druk zetten. Dat kan invloed hebben op de keuze die investeerders maken hoe hij hun vermogen willen beleggen. Miranda Landkroon-Wiegmans, fondsmanager bij Mogelijk: “Investeren in een vastgoedfinanciering is altijd al een goed alternatief geweest voor het zelf aankopen van vastgoed als belegging. Je hebt er namelijk een stuk minder gedoe van met huurders en onderhoud etc. Daar tegenover stonden voor het zelf aankopen van vastgoed wel potentieel hogere rendementen. Nu het rendement van vastgoed onder druk staat, kan ik me zo voorstellen dat investeerders een andere afweging maken. In dat geval hebben we bij Mogelijk natuurlijk genoeg opties om te investeren in de één-op-één ondernemershypotheek of in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds.”

Vennootschapsbelasting

Niet alleen voor vastgoedondernemers verandert er veel op gebied van belastingen, ook ondernemers staat een verzwaring te wachten. Sjoerd: “De winstgrens is omlaag en de tarieven zijn omhooggegaan. Het lage tarief bedroeg in 2022 15% en gold voor de eerste € 395.000,- winst. Daarna betaalde je 25.8%. Per 1 januari is de winstgrens verlaagd naar € 200.000,- met een tarief van 19% en betaal je over de winst daarboven 25,8%. Die combinatie kan voor ondernemers flink gaan schelen.”

Rekenvoorbeeld

B.V. De Vries maakt € 450.000,- winst.
Belasting in 2022: (€ 395.000*15% = € 59.250) + (€ 55.000* 25,8%= € 14.190) = € 73.440,- (effectief 16,3%).
Belasting in 2023 (€ 200.000*19%= € 38.000) + (€ 250.000*25,8%=€ 64.500) = € 102.500,- (effectief 22,8%).

Voor directeur-grootaandeelhouders

“In een eerder artikel bespraken we al dat een directeur-grootaandeelhouder minder mag lenen uit zijn eigen bedrijf – tot maximaal € 700.000,-”, vervolgt Sjoerd. “Hij zal dus wellicht eerder overgaan tot dividenduitkering dat valt in Box 2. Ook het belastingtarief daarvan wijzigt. Het tarief van box 2 stond in 2022 op 26,9%. In 2023 zal dat niet wijzigen, maar vanaf 2024 worden daar twee tarieven ingevoerd. Een basistarief van 24,5% voor de eerste € 67.000,- en 31% voor het bedrag boven € 67.000,-. Het kabinet wil zo zorgen dat een DGA vaker dividend uitkeert voor kleinere bedragen en zo belastinguitstel door winstinhouding tegengaan. Ook is de doelmatigheidsmarge per 1 januari 2023 komen te vervallen. De doelmatigheidsmarge is het percentage waarmee de directeur-grootaandeelhouder zijn salaris mag verminderen ten opzichte van het salaris van iemand met het meest vergelijkbare dienstverband.”

“Met al deze wijzigingen is het des te belangrijker om goed na te denken over de fiscale structuur bij aan- en verkoop van vastgoed en het inrichten van je onderneming”, besluit Sjoerd.

 Overzicht wijzigingen

Wijziging 2022 2023
Box 3

Tarieven in schijven over netto vermogen (assets-schuld).
31% over forfaitair rendement

Onderscheid in type vermogen, verschillende fictieve rendements-percentages.
32% over forfaitair rendement.

Leegwaarderatio huurwoningen

Waardeafslag WOZ voor situaties met lage huur
 

Versobering:
Niet voor tijdelijke contracten
100% WOZ voor verhuur aan familie

Overdrachtsbelasting commercieel vastgoed 8% 10,4%
Vennootschapsbelasting

15% tot 395.000,-
25.8% > 395.000,-

19% tot 200.000,-
25,8% > 200.000,-

Box 2 inkomsten uit aanmerkelijk belang 26,9% Afschaffing doelmatigheidsmarge