Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Impact waardeschommelingen vastgoed op Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds vrij klein

Nu de markt laat zien dat de waarde van vastgoed niet alleen maar omhoog kan, worden de risico's van beleggen breed uitgemeten in de media. Moeten alle investeerders in paniek raken van schommelingen in de markt, of ligt het allemaal wat genuanceerder?

Beleggen in vastgoed, of in vastgoedhypotheken?

Misschien overweegt u in te leggen in een vastgoedfonds of in een vastgoedfinancieringsfonds zoals het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds. Zowel vastgoedfondsen als vastgoedfinancieringsfondsen spreiden uw geld over meerdere panden. Toch is het verschil tussen deze twee fondsvormen heel groot. Een vastgoedfonds koopt, exploiteert en verkoopt vastgoed. Het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds doet dat niet; dit fonds verstrekt zakelijke hypotheken aan ondernemers met het vastgoed als onderpand. Financieel expert Anja van Zandbergen, Financieel Planner van het jaar 2020, licht toe:

"Als investeerder in een vastgoedfonds loopt u risico ten aanzien van het vastgoed zelf, omdat u mede-eigenaar wordt van een portefeuille. Dat kan in een stijgende markt positief werken, maar in een dalende markt negatief uitpakken. Voor de eigenaar van het onroerend goed is er ook het risico van verhuur. Wordt het pand niet verhuurd, dan zijn er geen inkomsten maar wel kosten. Zit er een goede huurder in met een langlopend huurcontract, dan kunt u ervanuit gaan dat de huurinkomsten nog jaren binnenkomen en dan is het risico redelijk beperkt. Het risico wordt groter als het huurcontract bijna afloopt, want dan moet u maar afwachten of het contract verlengd wordt.

Vastgoedfinancieringsfonds risicomijdend

“In een vastgoedfinancieringsfonds, zoals het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds, zijn de risico’s op leegstand of waardedaling van het vastgoed voor de eigenaar van het object en niet voor de investeerder”, vervolgt Anja. “Als een lening wordt uitgezet in een vastgoedfinancieringsfonds, wordt altijd gekeken naar de financiële positie van de debiteur. Daarnaast wordt bepaald welk percentage van de waarde van het onroerend goed gefinancierd wordt. Dat is in het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds gemiddeld maximaal 65% op portefeuilleniveau. Die voorzichtigheidsmarge maakt het voor de investeerder minder risicovol. Dat is het verschil tussen een eigenaar van onroerend goed en een investeerder in een zakelijke lening waarmee de eigenaren worden gefinancierd. Het blijft uiteraard belangrijk dat u als investeerder goed kijkt of een belegging in uw financiële situatie past, want een vastgoedfinancieringsfonds is weliswaar risicomijdend, maar geen enkele investering is risicoloos.”

Vastgoedfonds versus het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds

Fonds V is nog tot en met 7 juli geopend voor inschrijving. 6% geprognosticeerd rendement met een looptijd van vijf jaar. Meer weten? Ga naar Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds of bel naar 0346 – 264 444 voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek.