Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Hoe werkt Mogelijk?

Mogelijk koppelt investeerders die een deel van hun vermogen willen investeren op een manier die een goed rendement oplevert, aan ondernemers die bij de bank hun bedrijfsmatig onroerend goed niet krijgen gefinancierd. Hoe gaat dat proces in zijn werk?

“Bijna altijd begint het met een telefoontje van een ondernemer die op zoek is naar financiering”, vertelt Annemieke Schoonderwoerd, één van de partners in Mogelijk. “‘Financieren jullie ook bedrijfshuisvesting? Bij de bank krijg ik geen gehoor’, is dan de boodschap. Onze eerste wedervraag is dan of de ondernemer het echt wel goed bancair heeft geprobeerd. Want bij ons moet hij vaak 6,5% rente betalen en bij de bank is  de rente doorgaans lager.” Maar meestal heeft de ondernemer echt nul op het rekest gekregen. “Bovendien, áls de bank al wil financieren, moet de aflossing vaak in tien jaar gebeuren”, aldus Schoonderwoerd. “En de ondernemer geeft er dan de voorkeur aan om wat meer rente te betalen, maar met een lagere maandelijkse aflossing.”

Quick scan

Blijkt het te gaan om een project met een goede kans van slagen (“kost een pand vijf ton en is de financieringsbehoefte € 480.000,-, dan beginnen we daar natuurlijk niet aan”), dan voeren de mensen van Mogelijk een quick scan uit. Wat is de WOZ-waarde van het project, wat is de leensom, beschikt de aanvrager over substantieel eigen geld? Blijken deze kernvragen positief te kunnen worden beantwoord, dan gaat het proces verder en moeten stukken worden overlegd als jaarrekeningen, IB-aangiften en eventueel een taxatierapport en een VOG.

Vier ogen principe

“Op basis van alle dan beschikbare gegevens beoordelen we de aanvraag”, legt Annemieke uit. “Dat doen we altijd met zijn tweeën, volgens het vier ogen principe dus. Vanwege de gewenste zorgvuldigheid zijn het altijd twee partners die een beoordeling doen. Eventueel doen we nog verder onderzoek, bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel of het Kadaster.” Is het beeld dan nog altijd positief, dan volgt binnen een week een gesprek met de aanvragende ondernemer. “We willen iemand namelijk aan tafel hebben gehad, in de ogen hebben gekeken, echt weten met wie we te maken hebben”, aldus Annemieke Schoonderwoerd. “We moeten zelf een goed gevoel hebben bij iemand die we aan een investeerder koppelen.” Bevalt de kennismaking wederzijds goed, dan brengt Mogelijk een offerte aan de debiteur uit. Gaat hij daarmee akkoord, dan komt de investeerder concreet in beeld.

Die investeerder is er in de meeste gevallen al. “We beschikken over een bestand aan investeerders, mensen die veelal geldvrij hebben om te investeren”, licht Annemieke toe. “Al eerder heeft zo’n investeerder zich bereid verklaard kapitaal beschikbaar te stellen en voor die bereidheid ontvangt hij van ons 1% vergoeding, dus ook al in de periode dat we nog geen beroep op zijn geld doen.”

Zelf beoordelen

Mogelijk doet één of meer investeerders vervolgens een aanbieding, waarbij alle cijfers en feiten op tafel komen. “De investeerder kan dus zelf de casus beoordelen en de risico’s inschatten, puur op basis van cijfers en andere concrete gegevens”, aldus Annemieke. “En vaak wil hij ook een bepaald gevoel hebben bij de te verstrekken financieringen de ondernemer met wie hij in zee gaat. In de sommige gevallen ontmoeten beide partijen elkaar wat voor de debiteur met de financieringsbehoefte vaak van toegevoegde waarde is.”

Gaat de investeerder akkoord, dan maakt Mogelijk het papierwerk in orde en wordt de notaris ingeschakeld om de hypotheekakte te laten passeren. Daarmee is de één-opéén relatie tussen investeerder en debiteur een feit en ontvangt eerstgenoemde maandelijks via de Stichting Mogelijk rente en aflossing en periodiek een overzicht van de stand van de lening.

‘Doe nog maar z’n project’

“Via Stichting Mogelijk wordt aan ieder begin van de maand de bedragen aan de investeerder overgemaakt”, zegt Schoonderwoerd. “Alles gaat via onze administratie, zodat de financier zich daarover geen zorgen hoeft te maken.” En dat is een prettige wetenschap voor de investeerder. “Wij regelen alles. Meer dan eens kregen wij, nadat een investeerder twee of drie keer keurig rente en aflossing had ontvangen de opmerking; ‘doe nog maar zo’n investering voor me, dit bevalt me heel goed zo’. Ik begrijp dat wel. Hij krijgt een heel behoorlijk rendement voor zijn geld en heeft er zelf geen omkijken naar.”

ik wil een zakelijke hypotheek ik wil investeren