Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Hoe werkt het voor de ondernemer?

Veel gestelde vragen die iedere ondernemer heeft bij het financieringsmodel van Mogelijk Vastgoedfinancieringen.

Hoe beschikt Mogelijk over de financieringsmogelijkheden?

Mogelijk heeft een netwerk met vermogende investeerders, vaak oud-ondernemers, die een deel van hun vermogen beschikbaar stellen voor het verstrekken van een lening om bedrijfsmatig onroerend goed te kunnen financieren.

Welke zekerheid heeft een investeerder als hij via Mogelijk een onroerend goed financiert van een ondernemer?

Naast de zekerheid van een goed rendement hebben investeerders het eerste recht van hypotheek.

Welk deel van het te financieren bedrag moet de ondernemer (de debiteur) zelf inbrengen?

Afhankelijk van de locatie, overige zekerheden en hoogte van de lening dient de debiteur tenminste 15% eigen geld in te brengen en is hij privé aansprakelijk voor het voldoen van renten en aflossing.

Kan ik mijn woonhuis ook op deze wijze financieren?

Nee, dat kan nadrukkelijk niet. De mogelijkheid om via Mogelijk te financieren bestaat alleen voor bedrijfsmatig onroerend goed. Een woon/werklocatie kan na overleg mogelijk wel, net als een investeringsobject of een eigen bedrijfspand.

Welke partijen zijn betrokken bij de akte van hypotheek?

Er komt een rechtstreekse hypotheekakte tot stand tussen de debiteur en de investeerder, uiteraard te passeren bij de notaris.

Aan wie betaalt de debiteur?

De debiteur betaalt via Stichting Mogelijk maandelijks rente en aflossing aan de investeerder.

Bestaat de mogelijkheid om eerder af te lossen dan in de hypotheekovereenkomst staat opgenomen?

Indien de debiteur behoefte heeft aan versneld aflossen, geheel of gedeeltelijk, dan kan dat altijd én bovendien boetevrij.

Welke zekerheden heeft de debiteur als hij zijn financiering voor aankoop van onroerend goed via Mogelijk afsluit?

Mogelijk biedt de debiteur de juridische zekerheid van een notariële geldleenovereenkomst met transparante rechten en plichten en kosten. De geldlener weet precies van wie hij leent en wat hij betaalt.

Wat zijn de kosten voor de debiteur?

Indien de hypotheekakte tot stand komt, brengt Mogelijk eenmalig 2,95% bemiddeling fee in rekening over het financieringsbedrag bij de debiteur. Daarnaast dient een jaarlijks bedrag voor administratiekosten van 0,25% over het initiële financieringsbedrag te worden voldaan.

Aan welke voorwaarden dient een debiteur te voldoen?

Naast transparant inzicht in zijn financiële situatie kan de ondernemer worden gevraagd om een VOG (verklaring omtrent gedrag). Dit vraagt Mogelijk aan zijn relaties om hen vooraf te screenen op financiële gegoedheid. Dit doet Mogelijk om de betrouwbaarheid van het netwerk te borgen.

Over welke periode wordt de rente vastgesteld?

De rentevaste periode staat altijd op 5 jaar.

Hoe wordt de rente na de rentevaste periode bepaald?

In samenspraak met de investeerder doet Mogelijk een marktconform rentevoorstel.

Wat gebeurt er als de investeerder een te hoog rentepercentage verlangt?

Indien de investeerder staat op een rentepercentage dat niet marktconform is, dan zal Mogelijk voorstellen de lening bij een andere investeerder onder te brengen. Indien de debiteur een goed betalingsgedrag kan laten zien in de periode van vijf jaar, zijn er volop mogelijkheden voor herfinanciering binnen Mogelijk.

Wat is de situatie als een geldlener na verloop van de rentevaste periode een te laag rentepercentage vraagt?

Als de debiteur echt niet meer wil betalen dan Mogelijk marktconform acht, verzoeken wij hem om zijn financieringsverzoek elders onder te brengen.

Ik wil een zakelijke hypotheek Ik wil investeren