Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Hoe werkt het voor de investeerder?

Vragen die iedere investeerder heeft als hij is geïnteresseerd in het model van Mogelijk

Hoe werkt Mogelijk Vastgoedfinancieringen?        

Mogelijk heeft een netwerk van vermogende investeerders die een deel van hun vermogen beschikbaar stellen voor de verstrekking van hypothecaire leningen aan ondernemers of wel debiteuren om hun bedrijfsmatig onroerend goed te kunnen financieren.

Wat voor mensen investeren op deze manier?

De investeerders bij Mogelijk zijn divers. Het gaat om privépersonen, ondernemingen, vermogende families en (oud-)ondernemers.

Wat is hun doel?

De deelnemende investeerders wensen meer rendement op hun vermogen dan dat ze bijvoorbeeld bij de bank krijgen. Maar ze willen ook veilig investeren en hun geld steken in nuttige projecten.

Welke zekerheden biedt Mogelijk investeerders?

Mogelijk biedt investeerders de juridische zekerheid van een recht van eerste hypotheek via de notaris als garantie voor de verstrekte geldlening. Indien onverhoopt niet wordt betaald, kan de investeerder zijn vordering via executoriale verkoop uitwinnen. Met deze zekerheid staat de investeerder dus nooit met lege handen.

In welke orde van grootte zijn financieringen bij Mogelijk af te sluiten?

De hoogte van de financieringen waar Mogelijk in bemiddelt ligt tussen de € 50.000,- en € 500.000,-.

Hoe koppelt Mogelijk financieringsaanvragen aan investeerders?

Mogelijk heeft een nauwe band met haar relaties en kent de voorkeur voor wat betreft de hoogte van de te verstrekken financieringen. Zo zijn er investeerders die de voorkeur hebben enkele keren per jaar een groot bedrag uit te lenen en zijn er partijen die kiezen voor spreiding. Per situatie maakt Mogelijk hier een inschatting over.  

Wat is de toegevoegde waarde van Mogelijk?

De slagkracht van Mogelijk zit in het snel kunnen schakelen en snel kunnen beschikken over financiële middelen van investeerders. Indien een financieringsobject bij Mogelijk is geaccepteerd, is deze veelal binnen enkele werkdagen door een investeerder aanvaard. De debiteur kan op deze wijze vaak binnen enkele weken over zijn benodigde financiering beschikken. Verder voert Mogelijk de administratie voor de investeerder en voorziet zij de debiteur en de investeerder van de jaaropgaven. Vanuit de stichting Mogelijk incasseert zij de rente en aflossing bij de debiteur en stort dit door aan de investeerder.

Hoe lang bestaat Mogelijk al en wat is het trackrecord? Hoe heeft Mogelijk snel de beschikking over de benodigde gelden?

Mogelijk biedt haar investeerders een bereidstellingsprovisie. Met een bereidstelling spreekt de investeerder de intentie uit tot financieren. Dat honoreert Mogelijk met 1% bereidstellingsprovisie per jaar. Deze provisie betaalt Mogelijk aan potentiële investeerders tot het moment dat er een investeringsaanbieding door de investeerder wordt geaccepteerd en de akte daarvoor passeert bij de notaris. Tot dat moment blijven de gelden gewoon op de rekening van de investeerder staan. De bereidstellingsprovisie is vrijblijvend. De investeerder is niet verplicht iedere aanbieding zondermeer te accepteren. Zonder opgaaf van reden kan de investeerder de aanbiedingen die Mogelijk wekelijks doet weigeren.

Mogelijk is in het voorjaar van 2016 opgericht en heeft begin 2017 voor meer dan € 10.000.000,- aan hypotheekaktes tot stand laten komen.

Wat zijn de partijen waartussen een overeenkomst tot stand komt?

Er komt een rechtstreekse hypotheekakte tot stand tussen de investeerder en de debiteur. Mogelijk speelt alleen een faciliterende rol. Mogelijk instrueert de notaris en zorgt voor het incasseren van de maandelijkse rente en aflossing van de debiteuren.

Hoe ontvangt de investeerder rendement op zijn geïnvesteerde vermogen?

De debiteur betaalt maandelijks rente en aflossing via Mogelijk aan de investeerder. Het rentepercentage ligt tussen de 5,25 % en 6,75% effectief per jaar. De aflossing geschiedt lineair over een periode tussen de 5 en 30 jaar naar 50% tot 100% van de koopsom.

Wat doet Mogelijk tijdens de leningsovereenkomst?

Mogelijk beheert de hypothecaire lening voor de investeerder en stuurt maandelijks een rente- en aflossingsoverzicht naar de debiteur. Ook stelt Mogelijk jaarlijks het financieel jaaroverzicht op van de rente en aflossing en de actuele stand van de lening. Na iedere incasso en betaling ontvangt de investeerder hiervan bericht.

Welke kosten brengt Mogelijk in rekening aan investeerders?

Indien de hypotheek tot stand komt, brengt Mogelijk eenmalig 2% emissiekosten in rekening over het financieringsbedrag. In dat bedrag zijn de beheerkosten verdisconteerd voor het eerste jaar. Na dat eerste jaar wordt hiervoor een jaarlijks bedrag in rekening gebracht van  € 29,50 exclusief btw per maand.

Hoe lang duurt het voordat een aanvraag tot daadwerkelijke financiering komt?

Vanaf het eerste kennismakingsgesprek met de debiteur duurt het zo’n vier weken tot het moment dat de hypotheekakte passeert. De tussenliggende tijd is nodig om gedegen onderzoek te doen naar de financiële gegoedheid van de debiteur en de kwaliteit van het onderpand. Als het gaat om het herfinancieren van onroerend goed dat met eigen geld is gefinancierd, kan deze periode met twee weken verkort worden.