Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Hoe beoordeelt Mogelijk Vastgoedfinancieringen de waarde van zakelijk vastgoed?

Bij Mogelijk is de waarde van het object cruciaal zowel voor de ondernemer als investeerder. Raymond Tekstra, afdelingsmanager zakelijke hypotheken bij Mogelijk Vastgoedfinancieringen: “Bij Mogelijk wordt het zakelijke pand van een ondernemer gefinancierd door een private investeerder. De investeerder krijgt altijd het eerste recht van hypotheek één-op-één op zijn naam. Het object dient als onderpand en dus als zekerheid voor de investeerder. De waarde van het vastgoed is bij ons leidend, daar is ons hele model op gestoeld.”

“Als een financieringsaanvraag bij ons binnenkomt, gaan we direct het vastgoed beoordelen. We bekijken onder meer de zakelijkheid, de courantheid, de ligging, de waarde ten opzichte van de gewenste leensom, de kwaliteit en de alternatieve aanwendbaarheid van het object. Daarbij maken we gebruik van bijvoorbeeld referenties, een taxatierapport maar ook van openbare bronnen zoals het WOZ-loket, BAG en het kadaster.  Alle feitelijke bronnen zijn van belang, maar onze eigen vastgoedkennis speelt ook een zeer prominente rol bij de beoordeling.”

Reële waarde

“We hebben te maken met vier waardes: de WOZ-, de taxatie-, de marktwaarde en de koopsom. Uiteindelijk gaat het erom dat we komen tot een reële waarde. Hier komt onze vastgoedkennis om de hoek kijken. De medewerkers binnen ons team hebben diepgaande en jarenlange kennis van zaken. De vastgoedspecialisten in ons team zijn oud-makelaars of hebben specifieke vastgoedkennis opgedaan binnen andere organisaties. We beoordelen het object en de ligging ervan, gaan na of het goed bereikbaar is, wat de staat is en wat de waarde is van soortgelijke objecten in de buurt. Ook beoordelen we de alternatieve aanwendbaarheid van het object. Dit alles leidt tot onze conclusie om het object wel of niet op te nemen in ons aanbod. Het mooie van ons model is dat wij niets adviseren, uiteindelijk kiest de investeerder zelf en kan hij zelf op basis van het aanbod met uitgebreide informatiememorandum een risico-afweging maken.”

Waarde van het object ten opzichte van de leensom

“Voordat we besluiten om een financieringsaanvraag daadwerkelijk om te zetten in een financieringsaanbieding voor investeerders, wordt tot slot ook gekeken naar de waarde van het object ten opzichte van de leensom. Bij Mogelijk financieren we doorgaans tot circa 70% van de waarde van het object.  We zetten de leensom af tegen de waarde van het object.  Dit percentage wordt loan-to-value (LTV) genoemd. Hoe lager de LTV, hoe meer zekerheid dat de leensom kan worden terugbetaald uit de opbrengst, in een uiterst geval van (executie) verkoop van het onderpand. Wij vinden dat essentieel want voor de zakelijke hypotheek wordt gebruikgemaakt van privaat geld, dat vergt uiterste zorgvuldigheid”, besluit Raymond.