Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Geld hoeft niet in grond te blijven zitten

Men hoort wel eens ‘een boer leeft arm, maar sterft rijk’. Deze uitdrukking komt voort uit het feit dat bij agrariërs (veel) geld vastzit in gebouwen en in agrarische grond. Kapitaal dat pas vrijkomt na overlijden of bij verkoop. “Zonde,” vindt Pablo de Loor, partner bij Mogelijk, “want dat geld kun je tijdens je leven en bij het ondernemen waarschijnlijk goed gebruiken.”

“Bij de term ‘vastgoed’ denken we eigenlijk direct aan gebouwen en eventueel aan grond waar die gebouwen op staan of op kunnen komen”, weet Pablo. “Maar ook agrarische grond valt onder ‘Zakelijk vastgoed’ en is dus te financieren bij Mogelijk.”

Of het nu gaat om bedrijfsovernames, uitbreiding van areaal of herfinanciering van landbouwgronden, er zijn redenen genoeg om op zoek te gaan naar financiering van agrarische grond. Helaas is het vaak niet eenvoudig om financiering te krijgen. Banken willen graag precies weten op welke manier de grond bijdraagt aan het bedrijfsresultaat van de agrariër. Dat valt niet altijd goed te becijferen.

“Bij Mogelijk kijken we – net als we dat bij gebouwen doen – vooral naar de waarde van de grond”, vertelt Pablo. “Zolang de leensom in verhouding staat tot de waarde van de grond, kunnen wij het aan onze investeerders aanbieden. Voor agrarische grond kunnen we een hypothecaire lening verstrekken tot 50% van de waarde (loan-to-value).”

“Geld in de grond laten zitten, hoeft dus echt niet”, besluit Pablo. “Er zijn mogelijkheden om het vermogen liquide te maken. Vul je bij de quickscan van Mogelijk in dat het over agrarische grond gaat en geef je het aantal hectares aan, dan kan direct de juiste expert ernaar kijken. In ons netwerk van investeerders zitten zeker mensen die geïnteresseerd zijn in het financieren van agrarische grond. Het kan dan snel geregeld zijn.”