Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Energiebespaarlening voor een duurzamer pand

Een flink deel van onze woningen, kantoren, gemeentehuizen en musea moet binnenkort van het gas af. Nu de energieprijzen zo fors omhoog zijn gegaan, is er een run ontstaan op leningen en subsidies om woningen te verduurzamen. De vraag van deze week: hoe krijgen we voor 2030 1,5 miljoen gebouwen duurzaam verwarmd? Maarten Bouwhuis en co-host Maarten de Gruyter spreken hierover met Maartje Brans, directeur Vastgoed Onderhoud & Verduurzamen bij De Alliantie. Daarnaast is zij bestuurslid van het Warmtefonds.

Luister de hele podcast

Het Warmtefonds biedt particulieren een energiebespaarlening aan voor de verduurzaming van hun woningen. “In Nederland spreken wij van een trias energetica: het isoleren van het huis, het opwekken van energie en ten slotte het verwarmen van de woning, al dan niet met een warmtepomp. Eén op de vijf huishoudens is niet in staat om mee te doen aan die verduurzaming, en vaak wonen die mensen ook nog eens in slecht geïsoleerde woningen. Stimuleringsmaatregelen om woningen te verduurzamen zijn wijdverspreid. Er is lokale subsidie en financiering, maar ook nationale subsidie en financiering. Daarnaast is het aan het regionaal beleid om de normen voor verduurzaming vast te stellen. Hierdoor is het voor woningeigenaren vaak onduidelijk waar zij aan toe zijn en waar zij terecht kunnen. Het Warmtefonds wil nationale financiering koppelen aan lokale initiatieven.”

Verduurzaming woningen

Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren gestreefd naar een gemiddeld label B. “Door één woning van het gas af te brengen, help je één huurder aan een energieneutraal huis. Het is echter veel belangrijker grotere groepen te helpen om door middel van isoleren de rekening iets naar beneden te brengen. Daarnaast is het de opgave voor de corporaties om de nieuw te bouwen woningen zo duurzaam mogelijk neer te zetten. De Alliantie streeft ernaar om te isoleren op het niveau waarop je kunt aansluiten bij de duurzame warmtebron. De gemeenten zijn hierbij richtinggevend, want hun warmtevisie bepaalt uiteindelijk het label.”

Onvoldoende capaciteit binnen de bouw

Maarten de Gruyter is niet erg gelukkig met de ambities uit het regeerakkoord. Natuurlijk is de verduurzaming van woningen belangrijk, maar is het niet nog belangrijker mensen een dak boven het hoofd te bieden? Maartje pleit ervoor beide sporen te bewandelen. “Een groot probleem in deze discussie is dat er onvoldoende capaciteit is binnen de bouw. Veel particulieren zien noodgedwongen af van het verduurzamen van hun woning omdat ze geen aannemer of installateur kunnen vinden. Op dit moment zijn er 5.600 vacatures in de bouw. Als de verduurzamingsplannen doorgaan, komen daar jaarlijks nog eens 2.500 vacatures bij.”

Een aantal jaren geleden was het nog lastig om mensen in sociale woningen ervan te overtuigen dat het isoleren van hun huis een goede zaak is. Inmiddels is dat tij gekeerd. “Mensen merken dat dit hun geen geld gaat kosten, maar juist geld oplevert. Dan zijn de hoge energieprijzen toch nog ergens goed voor.”

Mogelijk voor u  

Mogelijk financiert zakelijk vastgoed in heel Nederland; van grote stad tot kleine kern. Wilt u geld lenen voor de aankoop van een zakelijk pand of wilt u geld uitlenen met veel zekerheden en een aantrekkelijke rente? Bij ons is het mogelijk. Lees hier verder.