Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

Defensief beleggen: saai maar heel degelijk en zeker

Op dit moment stijgen de energieprijzen en bouwkosten. Daarbij hebben we te maken met inflatie en stijgt de rente. Er woedt een oorlog en het is de verwachting dat het aantal faillissementen zal groeien. In een wereld die zo onzeker is, is medeoprichter van Mogelijk, Pablo de Loor, optimistisch: “Voor investeerders bieden wij een uiterst defensieve vorm van beleggen en tegelijk kunnen zij de economie direct een prikkel blijven geven. Niets doen is in deze helemaal geen optie en allerminst noodzakelijk.”

“Als ik terugdenk aan de voorlopers en het prilste begin van Mogelijk, dan besef ik dat we wereld toen uiterst onzeker was. Je zou kunnen zeggen dat ons model op onzekerheid is gebaseerd. Binnen die onzekerheid, wilden en willen wij investeerders zoveel mogelijk zekerheden bieden. Dat is ons uitgangspunt. Bij Mogelijk verstrekken investeerders een zakelijke hypotheek aan een ondernemer. Het krachtige hieraan is dat de investeerder het eerste recht van hypotheek heeft. Daarbij neemt Mogelijk het debiteurenrisico over.

Als de ondernemer niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan nemen wij de betaling van rente en maandelijkse aflossing over. Daarbij zitten wij kort op de bal, we nemen contact op met de ondernemer en gaan in gesprek. Mocht blijken dat de ondernemer helemaal niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan wordt het eerste recht van hypotheek ingeroepen. Als het tot executie komt, dan wordt de investeerder uit de opbrengst als eerste terugbetaald, nog voordat bijvoorbeeld de Belastingdienst aan de beurt is. Maar ook als er een beslaglegging rust van een derde partij op het object, wordt eerst de investeerder terugbetaald. Overigens gaan we ook altijd in gesprek met de investeerder voordat er al dan niet wordt overgaan tot executie. Wij kunnen niet zelfstandig beslissingen nemen over het zekerheidsrecht van een investeerder.  Hoewel het nog nooit is voorgekomen, kan in een zeer uitzonderlijke situatie de opbrengst lager uitvallen dan de uitstaande leensom. Dan kan de investeerder (of Mogelijk na overleg met de investeerder) het object in eigendom nemen. Het kan zijn dat de investeerder het object zelf wil aanhouden, wil verhuren of zelf wil verkopen. De investeerder blijft altijd zelf aan het stuur zitten. Hij of zij bepaalt.”

De investeerder moet altijd zijn geld terug kunnen krijgen

“Het is dus, in tegenstelling tot aandelen of andere beleggingsvarianten, niet zo dat het geld als het tij tegenzit verdampt. Het onderpand is er altijd en vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Daarbij gaan wij voorzichtig om met het aanbieden van financieringen. Wekelijks krijgen wij ongeveer 250 aanvragen binnen en daarvan zetten we slechts 25 om in een aanbieding voor onze investeerders. De rest wordt afgewezen. Onze vastgoedspecialisten beoordelen de aanvraag en zijn heel kritisch op zaken als de gewenste leensom ten opzichte van de waarde van het object, de ligging, alternatieve aanwendbaarheid en de kwaliteit van het vastgoed. Het uitgangspunt van de beoordeling is gestoeld op de vraag: wat blijft er aan zekerheden over als we uitgaan van het slechtste scenario? Het doel is altijd dat de investeerder zijn geld moet kunnen terugkrijgen.”

Forse eigen inbreng

Mogelijk vraagt van ondernemers een substantieel bedrag aan eigen inbreng. Deze ligt gemiddeld op 35%. Daarbij tekent de ondernemer bij het aangaan van de lening ‘in privé’ mee. Ook als de financiering plaatsvindt in de B.V. van de ondernemer, tekent de ondernemer mee. Dit geeft extra zekerheid en zorgt voor een grote mate van betrokkenheid van de ondernemer. Pablo: “Met deze strategie houden we de risico’s klein. Eigenlijk hebben we een oersaai en degelijk product wat zo’n 6% rendement biedt, waar je nagenoeg niets voor hoeft te doen. Als je het spannend wil maken voor jezelf, dan kun je even op de koffie gaan bij de ondernemer, maar dat is het dan ook. Zonder gekheid: het geld zit in de stenen, als de ondernemer niet meer betaalt, dan is dat vervelend maar de zekerheid zit in de stenen. Als je dan weet dat wij voorafgaand ook nog letten op alternatieve aanwendbaarheid, dan ligt de oplossing op behoudt van zekerheid eventueel in het in eigendom krijgen van het object. Nadat het object in eigendom verkregen is, kan het object worden aangehouden en worden verhuurd. Ook zou je meer tijd kunnen nemen en het object op de markt kunnen aanbieden.”

Investeerders steken hun geld in het object, niet in de ondernemer

“Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat er de komende tijd ook ondernemers die een zakelijke hypotheek hebben bij Mogelijk failliet kunnen gaan. Ons model houdt daar rekening mee, natuurlijk kijken we naar de menselijke maat maar we gaan ook heel zorgvuldig om met het geld van de investeerders. We realiseren ons terdege dat dit geld is waar hard voor is gewerkt. Belangrijk geven is: investeerders steken bij ons hun geld niet in de ondernemer, maar in het object. Het object biedt de zekerheid, wat er ook onderweg met de ondernemer gebeurt.”

Investeerders dragen bij aan ondernemerschap

“Vaak zijn onze investeerders zelf (oud) ondernemers. Zij weten hoe het is om soms te maken te hebben met zwaarder weer. Het is bijzonder fijn te ervaren dat onze investeerders zich er terdege van bewust zijn dat het belangrijk is te blijven investeren in ondernemers. Ondernemers zorgen voor vooruitgang, dat is altijd zo geweest en zo ook nu. Hoe mooi is het dat je ondernemerschap kunt stimuleren en daarbij als investeerder een mooi rendement krijgt geborgd met zekerheden”, besluit Pablo.