Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

De woningbouwambities van het nieuwe kabinet

In een recordtempo nieuwe betaalbare huizen bouwen, dat vat de ambities van het nieuwe kabinet kort en bondig samen. Snel opschalen naar 100.000 woningen per jaar is het doel van Rutte IV. De vraag van deze week: gaan de plannen in het regeerakkoord de woningmarkt vlottrekken? Maarten Bouwhuis en co-host Maarten de Gruyter spreken hierover met Desirée Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling van BPD en voorzitter van de NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) en met Co Verdaas, hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.

Desirée is positief over de plannen van het nieuwe kabinet. “Er komt een minister die helemaal is toegewijd aan deze opgave. Het opschalen naar 100.000 nieuwe woningen in en rond de stad, mits het groen meegroeit, is ook positief. Daar pleiten we al jaren voor. Het derde positieve punt is dat er prestaties geëist gaan worden. Het is niet vrijblijvend, maar we gaan ervoor zorgen dat de productie op peil komt." De grote cliffhanger volgens Co is hoe we dit gaan doen. “Er is een schaarste aan vakmensen, we hebben te maken met een energietransitie en het klimaat verandert. Dat moet allemaal met elkaar sporen.”

Luister de hele podcast

Regierol voor de minister

Om deze ambitie te realiseren, is het allereerst nodig dat er plekken worden aangewezen waar er snel woningen gebouwd kunnen worden, zeker als ze ook betaalbaar moeten zijn. Co pleit er dan ook voor om op regionale schaal richting te geven aan deze opgaven. “Durf prioriteit te geven, want er liggen ook forse ambities op het gebied van energie en klimaat. De druk op de ruimte is gigantisch.” Dat betekent dat de minister vanuit zijn regierol moet kunnen ingrijpen als men er op regionaal niveau niet uitkomt, voegt Desirée daaraan toe. “De uitvoeringskracht moet ook gepaard gaan met financiële middelen, en dat is nu wat mager in deze paragraaf.”

Het bouwen van woningen voor starters is een belangrijk onderdeel van dit regeerakkoord, maar past dat binnen het verdienmodel van projectontwikkelaars? De overheid zal zeker een bijdrage moeten leveren, aldus Desirée. “Ook moeten we naar plekken kijken waar het wel haalbaar is, en dat zijn niet de meest verdichte binnenstedelijke plekken waar de prijzen de pan uitrijzen. Waar kunnen we dit op een verantwoorde manier realiseren, ook rekening houdend met de natuur, de wateropgave en de klimaatopgave? Het is beslist mogelijk om fatsoenlijke betaalbare woningen te bouwen, omdat ook de woningbouwsector in transitie is. Er wordt steeds meer industrieel gebouwd met natuur- en klimaatvriendelijke elementen.” Co vult aan dat ook de afschaffing van de verhuurderheffing meer investeringsruimte oplevert.

Investeerder worden bij Mogelijk

Bent u op zoek naar een manier om uw geld te investeren? Sluit u zich dan aan bij het netwerk van investeerders van Mogelijk. Wekelijks krijgt dit netwerk zo’n 35 aanbiedingen voor een vastgoedfinanciering. 

Ik wil geld uitlenen