Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

De waarde van bedrijfsvastgoed

Veel bedrijfsvastgoed is de afgelopen jaren meer waard geworden, maar het sentiment lijkt te kantelen. Het is nog maar de vraag of een pand in 2023 meer opbrengt dan een jaar geleden. De vraag van deze week: hoe stellen taxateurs de waarde van je bedrijfspand vast? Maarten Bouwhuis en co-host Maarten de Gruyter vragen hierover door bij Eelco Bakker van KRK Taxateurs en Laurens Schenk van Schenk Makelaars.

Eelco Bakker vertelt dat het taxeren begint bij het verzamelen van gegevens van het bedrijfspand. Wat mag je er, hoe zit de huursituatie in elkaar, wat is de locatie en wat hebben vergelijkbare transacties gedaan? Ook het doel van de taxatie speelt een rol. Een pand heeft voor een belegger een andere waarde dan voor een eigenaar-gebruiker. Laurens Schenk vult aan: “Niet alleen de verhuurde staat en de waarde in leegstand zijn van belang. Ook de residuele grondwaarde is van grote invloed. Als er in de toekomst woningen gebouwd gaan worden op het terrein, dan heeft dat invloed op de waarde van de grond. Het probleem is dat dit vaak niet bekend is, waardoor het in zekere mate speculatief is.”

Marktwaarde en taxatiewaarde

Is er een verschil tussen de marktwaarde en de taxatiewaarde? “Je moet eigenlijk vragen of de marktwaarde dan wel de taxatiewaarde altijd de opbrengstwaarde bij verkoop is. Het antwoord daarop is nee.” Bij het vaststellen van de taxatiewaarde wordt de taxateur geacht er prudent mee om te gaan. Het Nederlands Register voor Vastgoedtaxateurs ziet daarop toe. Dat betekent dat speculatie maar zeer beperkt meegenomen kan worden. “Veel taxaties worden gedaan ten behoeve van financieringsdoeleinden, omdat de bank weer een hertaxatie nodig heeft. Na de financiële crisis is dat in de wet vastgelegd.”

Geen invloed van dalende huizenprijzen op taxatie bedrijfspanden

Op dit moment dalen de huizenprijzen. Is dat niet van invloed op de hoogte van de taxatie van bedrijfspanden? Laurens ziet dat nog niet zo snel gebeuren. “Bedrijfsmatig vastgoed bestaat uit logistiek, uit winkels en kantoren. Ik zie in de logistieke markt nog helemaal geen afvlakking zoals bij woningbouw. Er is zowel aan de beleggingskant als aan de gebruikerskant nog veel vraag.”

De opdrachtgever van de taxateur is vaak de bank, maar de klant zoekt de taxateur uit en betaalt die. Is dat geen merkwaardige constructie? Eelco legt uit dat klanten graag willen kiezen wie de taxatie gaat doen. “Zij hebben een select groepje waar ze vertrouwen in hebben, en die zij snel kunnen aanspreken als er dingen niet goed gaan.”

Binnen eigen regio

Taxateurs hebben een eigen regio en mogen uitsluitend binnen die regio taxeren. De reden hiervoor is dat kennis van de regio van groot belang is voor het vaststellen van de waarde van een bedrijfspand.

Mogelijk voor u  

Mogelijk financiert zakelijk vastgoed in heel Nederland; van grote stad tot kleine kern. Wilt u geld lenen voor de aankoop van een zakelijk pand of wilt u geld uitlenen met veel zekerheden en een aantrekkelijke rente? Bij ons is het mogelijk. Lees hier verder.

Luister de hele podcast