Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

De uitdagingen voor woningcorporaties

Het nieuwe kabinet wil de problemen op de huizenmarkt aanpakken. Woningcorporaties spelen hierin een belangrijke rol. Wat zijn de plannen en ambities van de corporaties? Martin van Rijn, voorzitter van de brancheorganisatie Aedes, gaat erover in gesprek met Maarten Bouwhuis en co-host Maarten de Gruyter.

Van Rijn is voorzichtig enthousiast over het reageerakkoord. Hij vertelt: “We zijn erg blij dat de verhuurdersheffing verdwijnt. Wel zijn er nog uitdagingen rondom bouwlocaties, vergunningen, bouwprijzen en personeel, maar dat zijn we wel gewend. Dit kabinet biedt mogelijkheden om de hand aan de ploeg te slaan.”

Beluister de hele podcast

Actieagenda Wonen

De extra investeringsruimte die ontstaat door onder andere de afschaffing van de verhuurdersheffing, bedraagt zo’n 8,6 miljard tegen 2035. Maar: voor wat hoort wat. Woningcorporaties moeten zorgen voor betaalbare huurwoningen en verduurzaming. In de Actieagenda Wonen zijn de plannen vastgelegd. “Allereerst moeten er een miljoen toekomstbestendige woningen bijgebouwd worden in de komende tien jaar. Ten tweede moet de volledige woningvoorraad verduurzaamd worden. Dat is een flinke uitdaging, zeker omdat er nog aanvullende eisen worden gesteld vanuit Europa. Corporaties pakken nu grootscheeps de isolatie aan, nieuwbouw bouwen we zonder aardgasaansluiting. Ten derde moeten we werken aan de leefbaarheid. In kwetsbaren wijken met kwetsbare inwoners is het noodzakelijk om samen te werken met zorginstellingen, welzijnsinstellingen en de politie. Zo zorgen we ervoor dat wijken weer leefbaar en veerkrachtig worden. Tot slot staat betaalbaar wonen op de agenda. Ik ben dan ook van mening dat dertig procent sociale huur behouden moet worden, zowel in de nieuwbouw als in de voorraad.

Landelijke visie komen op ruimtelijke ordening

Volgens Martin is de samenwerking tussen gemeentes, woningcorporaties en ontwikkelaars cruciaal om de plannen te realiseren. Ook is er vraag om meer regie. “We moeten weten waar we welke woningen gaan bouwen, in welk tempo en met welke partijen. Het is mooi dat de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zich over dat vraagstuk kan buigen. Er moet een duidelijke landelijke visie komen op ruimtelijke ordening. Die visie moet integraal zijn, ook met oog voor de klimaatopgave en energietransitie. Zo creëren we kansen om de ruimte optimaal te benutten.

Verhuurhypotheek bij Mogelijk

Bent u vastgoedbelegger en wilt u een woning of appartement kopen voor de verhuur? Uw beleggingspand financiert u eenvoudig met De Verhuurhypotheek. Mogelijk financiert in heel Nederland, óók in kleine dorpen.