Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

De partners bij Mogelijk B.V.

Pablo de Loor - Makelaar BOG

Als ervaren makelaar en taxateur in bedrijfshuisvesting is Pablo degene die bij iedere aanvraag de inschatting maakt of de onderliggende waarde van het onroerend goed in verhouding staat tot het gevraagde financieringsbedrag. “Het kunnen inschatten van de waarde van onroerend goed, los van een vaak subjectief taxatierapport, is een belangrijk deel van mijn werk”, zegt Pablo. “Onze investeerders moeten natuurlijk wel de zekerheden hebben die horen bij een dergelijke financiering.”


"Mogelijk is gecreëerd door de markt"


Pablo de Loor  Vanuit zijn makelaarspraktijk De Loor Bedrijfshuisvesting zag Pablo de afgelopen jaren de tendens dat banken financieringen onder één miljoen structureel links lieten liggen. “Wij worden geholpen door de houding van banken”. Meest gehoorde opmerking van de klanten die Pablo spreekt: Ik ben al 20 jaar klant bij mijn bank. Nu heb ik een financieringsbehoefte en willen ze daar niet eens met mij over in gesprek. Deze houding bij banken is veelal het gevolg van nieuwe wet en regelgeving. “Hier kunnen de banken zelf niets aan doen. Maar wij wel, door de koppeling van investeerders aan geldleners”, aldus Pablo. De persoonlijke benadering van zowel de investeerder als de aanvrager, de transparante en overzichtelijke handelswijze van Mogelijk draagt volgens Pablo in grote mate bij aan het succes van Mogelijk.

Maarten Rövekamp - Projectontwikkelaar

Maarten kwam op het idee voor Mogelijk door wat hij zelf in de markt meemaakte. “Sinds 2000 ben ik actief als projectontwikkelaar, voornamelijk in de utiliteitsbouw”, vertelt hij. “Vanaf het begin van de economisch crisis merkte ik , dat banken steeds terughoudender werden in het verstrekken van vastgoedfinancieringen.


"Ook na de crisis blijkt deze opzet goed te werken"


Maarten RövekampEn dat bracht de voorgang van ons toenmalig bedrijf in gevaar. De ondernemers die een bedrijfspand aankochten, deden steeds vaker een beroep op het financieringsvoorbehoud. Simpelweg omdat er op enige moment geen bank meer bereid was te financieren. En dat terwijl de ondernemer in kwestie vaak beschikte over een flinke eigen inbreng en goede jaarcijfers had. Reden voor ons om deze ondernemers één op één te koppelen aan enkele van onze vermogende relaties. Ook nu de crisis enigszins achter ons ligt, blijkt deze opzet heel goed te werken.” Dankzij de uiteenlopende expertise van de drie andere partners in Mogelijk kan Maarten zich voornamelijk richten op het uitbreiden van de groep investeerders. “Vraag en aanbod moeten met elkaar in balans blijven en vanwege de toenemende behoefte aan financiering is het van belang dat de groep investeerders groeit. En dat lukt gelukkig prima.”

Annemieke Schoonderwoerd - Marketeer

Bij Mogelijk vervult Annemieke de rol van operationeel directeur en heeft ze de dagelijkse praktische leiding. “Ik ben inhoudelijk nauw betrokken bij het beoordelen van de debiteur en zijn aanvraag. Het beoordelen van jaarrekeningen, IB aangiftes, onderzoek bij het Kadaster en de Kamer van Koophandel horen daar allemaal bij. Uiteindelijk brief ik de notaris voorafgaand aan het passeren van de akte”, aldus Annemieke. Ze stelt de debiteur zo nodig kritische vragen, maar kan zich ook goed in zijn positie verplaatsen.


"Als ondernemer zelf op die stoel gezeten"


Annemieke Schoonderwoerd “Als ondernemer heb ik zelf meermalen op die stoel gezeten met een financieringsbehoefte, waarbij ik merkte dat het geen vanzelfsprekendheid is dat je als ondernemer bij een bank terecht kunt.” Annemieke heeft na haar studie en de nodige ervaring te hebben opgedaan in het bedrijfsleven gekozen voor het ondernemerschap. Ze richtte eind 2007 het bedrijf GRIPP op, een onderneming die zich richt op in- en verhuur van langlopende outdoor reclamerechten. Als nevenactiviteit richtte ze samen met drie compagnons Holland Wind Ontwikkeling op, ontwikkelaar van windenergieprojecten dat drie jaar later succesvol werd verkocht aan de markleider. Eind 2015 verkocht Annemieke haar aandelenpakket in GRIPP waarna zij met drie partners Mogelijk heeft opgericht.

Chantalle van Goethem - Vastgoed Advocaat

Chantalle is al 27 jaar advocaat en ondertussen ook nog drie jaar actief geweest als rechter. Bouw(ontwikkeling) en vastgoed is haar specialisatie. Een vakgebied waarover ze ook les geeft aan de Academie voor de Rechtspraktijk. Ze publiceert veel over aannemers, eigenaren van vastgoed en ontwikkelaars. Binnen Mogelijk is zij het juridische slot op de deur. ‘Ik pas voorwaarden, modellen aan in overleg met de fiscaal advocaat en notaris. Bij ingewikkelde vraagstukken schuif ik aan. Als het geen goede deal is voor de investeerder of de debiteur, dan doet Mogelijk het ook niet. Met het geboden rendement en daarnaast het recht van 1e hypotheek, de eventuele bereidheidsstellingsprovisie en de gegarandeerde inning van de gelden kent het product voor investeerders uitstekende en sterke zekerheden en voorwaarden. En de ondernemers vinden bij ons de financiering die ze nodig hebben.” (Noot van de redactie: Chantalle van Goethem is in 2018 teruggetreden als partner en niet meer betrokken bij Mogelijk.)