Fonds 10 is nu geopend voor inschrijving. Kom naar een van onze kennissessies of lees meer over fondsbeleggen
Direct contact

Neem gerust contact met ons op, wij staan met plezier voor u klaar.

Algemeen
0346 – 250 171
Fondsbeleggen
0346 – 264 664
Boekhouding
0346 – 796 154

De nieuwe Omgevingswet 2023

De nieuwe Omgevingswet moet een definitief einde maken aan de wirwar van wetten die allemaal iets zeggen over een stukje van onze leefomgeving. De vraag van deze week: welke impact heeft de nieuwe Omgevingswet voor spelers in het vastgoed? Maarten Bouwhuis en co-host Maarten de Gruyter spreken hierover met Anne-Marie Klijn. Zij is als vastgoedadvocaat verbonden aan New Ground Law en zat in een adviescommissie die betrokken was bij het ontwerp van deze nieuwe wet.

“De Omgevingswet is een integrale wet die heel veel andere wetten samenvoegt”, legt Anne-Marie uit. “We hebben nu het bestemmingsplan, maar daar wordt een nieuw instrument aan toegevoegd: het omgevingsplan. Daarin zijn alle elementen opgenomen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Het motto van de overheid in deze is ‘sneller en beter’. Op dit moment moet je eerst langs allerlei afzonderlijke wetten, maar dan wordt dat traject integraal in één systeem samengevoegd. De basis van deze wet is een degelijk digitaal stelsel. Je loopt ergens, je pakt je mobiele telefoon, en dan zie je alle regels die op die plek van toepassing zijn.” Dat klinkt natuurlijk mooi, maar gaat dat ook zo werken? “Het blijft voor iedereen zoeken. Je hoeft weliswaar niet allerlei afzonderlijke wetten langs te lopen, maar de hoeveelheid regels neemt daarmee niet af. Het kent een enorme gelaagdheid, waarbij het ene artikel naar een ander artikel verwijst waarin weer naar regels wordt verwezen et cetera.”

Luister de hele podcast

Participatie nog belangrijker in Omgevingswet

Participatie is op dit moment al heel belangrijk, maar wordt in de nieuwe wet in 2023 nog belangrijker. “Als je in de huidige wetgeving een school wilt bouwen, word je geacht daar de buurt bij te betrekken. Onder de Omgevingswet moet je eerst participeren over wat de kernwaarden voor die buurt zijn en wat er nodig is. Daar zou uit kunnen rollen dat er een school moet komen.” Maarten de Gruyter heeft hier zijn bedenkingen bij. “Als je met dertig man gaat overleggen wat er voor een buurt nodig is, moet je er twintig teleurstellen. Dan is het beter om met een concreet voorstel te komen en te overleggen hoe je dat met z’n allen optimaal kunt realiseren.”

Flexibiliteit in het omgevingsplan

Gemeenten zijn nu al bezig zich op deze nieuwe wet voor te bereiden. Bijna vijftig procent van de gemeenten heeft al een omgevingsvisie vastgesteld, en veertig procent is daar druk mee bezig. Anne-Marie ziet dit als een positieve ontwikkeling. “In de huidige wetgeving staat dat het bestemmingsplan aan een goede ruimtelijke ordening moet voldoen. Daar kun je alle kanten mee op. Die eis gaat veranderen in een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Vertaald betekent dat: ik wil hier een school op deze plek. De wet moet ruimte geven voor maatwerk, het geeft ruimte voor open normen in het omgevingsplan en biedt zo meer flexibiliteit. Daar hebben we jaren om geroepen.”

Mogelijk voor u  

Mogelijk financiert zakelijk vastgoed in heel Nederland; van grote stad tot kleine kern. Wilt u geld lenen voor de aankoop van een zakelijk pand of wilt u geld uitlenen met veel zekerheden en een aantrekkelijke rente? Bij ons is het Mogelijk.